Znanja i vještine uposlenika spadaju u ključne elemente uspjeha poslovnih organizacija. Takva znanja i vještine postaju dio kolektivnog znanja organizacije. Targer Škola Industrije ima čast predstaviti Vam seminare, treninge, radionice i edukativne programe preko kojih postajete i ostajete u toku sa modernim poslovnim metodama. Kao i sistemima vrijednosti prvaka biznisa i onih koji to žele postati.
Targer SOI – NAŠE EDUKACIJE DODAJU VRIJEDNOST
Targer School of Industry
Saznaj više
Izdvajamo iz rasporeda
Pogledajte seminare i edukacije koji nas očekuju u narednom periodu
13. 01. 2023.
usmjeravali, poboljšavali aktivnost i odnose u kompaniji.  Jedna od najvažnijih vještina uspješnih rukovodioca je komunikacija, koja se u kompanijama odvija kroz mrežu formalne i neformalne komunikacije.
Ukoliko pripadate kategoriji uposlenika koji cijeli dan uglavnom gledaju kako da ubiju vrijeme od 08.00 do 16.00, kao i onih ljudi koji mnogo vremena planiraju provoditi besciljno ispijajući kafe i gledajući sapunice, zvezde, šou realnosti, nogometne utakmice, onda ova radionica nije za vas.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Uputiti polaznike u osnovne i naprednije metode modernog procesa nabave jedne organizacije, i to u međunarodnom okruženju, sa posebnim akcentom na uštede.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Glavna zamisao seminara je da prikazom teoretske podloge i primjerima najboljih praksi kod učesnika stvori jasnu predstavu o svim odnosima koji utječu na uspješnost operacija, te tako olakša efikasnije donošenje odluka.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Treba se osloniti na talenat i urođene skolonosti, te ih samo još malo nadograđivati.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Ovaj trening želi prenijeti osnovne principe upravljanja ljudskim resursima i ponuditi konkretne alate i metode koje će vam olakšati i unaprijediti upravljanje pojedincima i timovima.

Termin održavanja nije još uvijek određen
13. 01. 2023.
usmjeravali, poboljšavali aktivnost i odnose u kompaniji.  Jedna od najvažnijih vještina uspješnih rukovodioca je komunikacija, koja se u kompanijama odvija kroz mrežu formalne i neformalne komunikacije.
Ukoliko pripadate kategoriji uposlenika koji cijeli dan uglavnom gledaju kako da ubiju vrijeme od 08.00 do 16.00, kao i onih ljudi koji mnogo vremena planiraju provoditi besciljno ispijajući kafe i gledajući sapunice, zvezde, šou realnosti, nogometne utakmice, onda ova radionica nije za vas.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Treba se osloniti na talenat i urođene skolonosti, te ih samo još malo nadograđivati.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Sami ste svjedoci kako je kreativnost očuvala poslovanje prethodnih godina, a za to su zaslužni upravo ljudi, a ne mašine. Otkrijte gdje u vama leži kreativnost i kako da je podstaknete u svom timu. Pored neophodnog stručnog znanja, potrebno je da znate i svoje preferencije u razmišljanju.
Ukoliko pripadate kategoriji uposlenika koji cijeli dan uglavnom gledaju kako da ubiju vrijeme od 08.00 do 16.00, kao i onih ljudi koji mnogo vremena planiraju provoditi besciljno ispijajući kafe i gledajući sapunice, zvezde, šou realnosti, nogometne utakmice, onda ova radionica nije za vas.
Ovaj trening želi prenijeti osnovne principe upravljanja ljudskim resursima i ponuditi konkretne alate i metode koje će vam olakšati i unaprijediti upravljanje pojedincima i timovima.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Ukoliko pripadate kategoriji uposlenika koji cijeli dan uglavnom gledaju kako da ubiju vrijeme od 08.00 do 16.00, kao i onih ljudi koji mnogo vremena planiraju provoditi besciljno ispijajući kafe i gledajući sapunice, zvezde, šou realnosti, nogometne utakmice, onda ova radionica nije za vas.
Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i teorijom normiranja i efikasnosti (produktivnosti) operacija, sa posebnim naglaskom na načine povećanja efikasnosti.
Glavna zamisao seminara je da prikazom teoretske podloge i primjerima najboljih praksi kod učesnika stvori jasnu predstavu o svim odnosima koji utječu na uspješnost operacija, te tako olakša efikasnije donošenje odluka.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Uputiti polaznike u osnovne i naprednije metode modernog procesa nabave jedne organizacije, i to u međunarodnom okruženju, sa posebnim akcentom na uštede.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Ovaj seminar polaznicima pruža upoznavanje sa modernim načinima upravljanja tokom dobara i usluga (vrijednosti), te sa tehnikama sprovođenja takvog načina upravljanja u organizacijama.
REFERENCE
ZADOVOLJNI KLIJENTI I PARTNERI
Posljednje novosti
Pratite našu web stranicu za posljednje novosti i blogove iz Targera