Events

Cijena dvodnevnog Inhouse treninga za minimalno 12 učesnika iz kompanije je ukupno 3250,00 KM
Uvod u filozofiju i principe Lean menadžmenta i razrada koncepta “Gubitaka”. Stjecanje osnovnog znanja za uzimanje aktivnog učešća u implementaciji Lean metoda u organizacijama.