Naš tim

Izvršni direktor za Tehnologiju i Projekte; Konsultant; Lead Auditor
Nermin Beganović, član Uprave i Izvršni direktor za Tehnologiju, Projekte, Quality Asuarance i Key Account-a u „GS-Tvornica mašina Travnik“, sinergijski vodi jedan od najboljih timova u vrlo zahtjevnim globalnim uslovima poslovanja metalske industrije.
Rukovodilac resora nabavke
Senad Peljto je suosnivač firme Targer E&C u kojoj momentalno obavlja povremene aktivnosti. Nakon studija, kratko vrijeme je radio u sektorima fitnes usluga i trgovine nekretninama.
Profesor | Konsultant
Dr. Benjamin Duraković je konsultant i trener angažovan po potrebi projekata i seminara za Targer E&C. Nakon završetka studija na Mašinskom Fakultetu u Sarajevu, iskustva i vještine je...
Direktor | Profesor | Predavač
Dr. Ismar Alagić je trenutno CEO privredne organizacije TRA Tašanj.
Direktor
lmin Šaheta je jedan od eksperata za oblasti SCM-a i logistike unutar Targera E&C. Upravljanje tokom materijala je prvenstveno imao prilike učiti kroz dugogodišnji angažman unutar Prevent Grupacije...
Savjetnik Uprave za program kontinuranog poboljšanja (CI)
Damir Hotić radi kao konsultant, trener i projektni saradnik firme Targer E&C na polju svoje ekspertize.
Menadžer za kvalitet | Trener
Adnan Halilagić, Manager Quality Management u ELIN Motors Bosnia d.o.o Živinice, gdje radi od samog osnivanja firme na istoj poziciji.
Profesor | Konsultant | Autor
Dr. Hadis Bajrić je ključna naučno-stručna komponenta Targerovog tima za upravljanje tokom snabdjevanja (SCM - Supply Chain Management) i metode optimizacija operativnih procesa. Po
Direktor | Konsultant | Trener
Zoran Đurđević je osnivač i direktor konsultantske kuće Kala Konsalting iz Beograda. Stekao je višedecenijsko iskustvo u oblasti SCM – Supply Chain Management, počevši od prvog radnog...
Projekt menadžer | Konsultant
Jasmin Valjevac je voditelj i glavni trener cjelokupnog Lean - Six Sigma programa pri Targer E&C. Posjeduje više od 10 godina relevantnog iskustva koje je sticao radeći za domaće kompanije AvioExpress, Prevent Group...
Direktorica i osnivačica
15 godina praktičnog radnog iskustva na menadžerskim, izvršnim pozicijama, sa menadžmentom ljudskih resursa kao osnovnim profesionalnim interesovanjem, u Targer E&C radi na temama prvenstveno vezanim za HR.
Savjetnik generalnog direktora
Advan Begović je doktorirao na Tehničkom Univerzitetu RWTH Aachen, univerzitetu koji u Njemačkim i svjetskim razmjerama predstavlja jednu od ikona tehnološkog napretka. Upravo tu Advan je kao asistent,...