Damir Hotić

Damir Hotić radi kao konsultant, trener i projektni saradnik firme Targer E&C na polju svoje ekspertize. Damirova karijera, koja se oglada kroz široki raspon kompanija, država i kontinenata na kojima je radio, kao da je bila preodređena da svoj put nastavi kroz savjetovanje i obuku industrijskih organizacija i njihovih uposlenika. Karijeru je počeo u firmi TAS – Tvornici Automobila Sarajevo, a rad u toj branši je nastavio u firmi Škoda, Mlada Boleslava u Češkoj. Dalje, radio je u tvornici filtera u SAD-u, oklopnih vozila u Saudijskoj Arabiji, a također i u ASA – Prevent Grupaciji u BiH. Kao proizvodni inžinjer još u ranoj fazi karijere došao u kontakt sa Lean metodama (tada zvanim Just in Time ili Toyota Sistem), te se pored rada u pogonima (Gemba) firmi za koje je radio, dodatno kroz obuke osposobio za metode Kaizen ili Lean Six Sigma, gdje posjeduje stepen Green Belt – Zeleni pojas.

Informacije o treneru
 • Pozicija

  Savjetnik Uprave za program kontinuranog poboljšanja (CI)

 • Specijalnost

  Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen

 • Kompanija

  Targer E&C

 • Titula

  Diplomirani inžinjer mašinstva

Trener na sljedećim seminarima
Provjerite sljedeće evente
02. 09. 2022.
li smo zadovoljni trenutnom produktivnosti naše kompanije, kvalitetom naših proizvoda i usluga? Da li mislimo da može bolje? Da li mislimo da rukovodioci/poslovođe u našoj kompaniji nisu dostigli svoj puni potencijal, iako su to vrlo vrijedni i stručni uposlenici?
10. 06. 2022.
Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.
Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i teorijom normiranja i efikasnosti (produktivnosti) operacija, sa posebnim naglaskom na načine povećanja efikasnosti.