Damir Hotić

Damir Hotić radi kao konsultant, trener i projektni saradnik firme Targer E&C na polju svoje ekspertize. Damirova karijera, koja se oglada kroz široki raspon kompanija, država i kontinenata na kojima je radio, kao da je bila preodređena da svoj put nastavi kroz savjetovanje i obuku industrijskih organizacija i njihovih uposlenika. Karijeru je počeo u firmi TAS – Tvornici Automobila Sarajevo, a rad u toj branši je nastavio u firmi Škoda, Mlada Boleslava u Češkoj. Dalje, radio je u tvornici filtera u SAD-u, oklopnih vozila u Saudijskoj Arabiji, a također i u ASA – Prevent Grupaciji u BiH. Kao proizvodni inžinjer još u ranoj fazi karijere došao u kontakt sa Lean metodama (tada zvanim Just in Time ili Toyota Sistem), te se pored rada u pogonima (Gemba) firmi za koje je radio, dodatno kroz obuke osposobio za metode Kaizen ili Lean Six Sigma, gdje posjeduje stepen Green Belt – Zeleni pojas.

Informacije o treneru
 • Pozicija

  Savjetnik Uprave za program kontinuranog poboljšanja (CI)

 • Specijalnost

  Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen

 • Kompanija

  Targer E&C

 • Titula

  Diplomirani inžinjer mašinstva

Trener na sljedećim seminarima
Provjerite sljedeće evente
10. 06. 2022.
Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.
Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i teorijom normiranja i efikasnosti (produktivnosti) operacija, sa posebnim naglaskom na načine povećanja efikasnosti.