Events

2200,00
Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.
12250
li smo zadovoljni trenutnom produktivnosti naše kompanije, kvalitetom naših proizvoda i usluga? Da li mislimo da može bolje? Da li mislimo da rukovodioci/poslovođe u našoj kompaniji nisu dostigli svoj puni potencijal, iako su to vrlo vrijedni i stručni uposlenici?
12250
Prva HRM akademija za proizvodne kompanije je edukacijski program za kompanije koje su u fazi izgradnje HR odjela ili žele dodatnim znanjima i vještinama graditi HR menadžera.