Events

Najavljujemo
395,00 KM + pdv (za 3 učesnika iz iste kompanije odobravamo popust 3 + 1 gratis)
Kvalitet je nama na prvom mjestu – reći će mnogi menadžeri i poduzetnici. Prvo pitanje glasi: šta je to kvalitet? Pa dalje: kako se taj kvalitet osigurava? Kako se njim upravlja? Nažalost, ova pitanja izvan kompanija u lancu auto-inudstrije ili vlasništvu inostranih kompanija uglavnom ostaju neodgovorena ili se često poistovjete sa pojmom „kontrola kvaliteta“. Pored svih ostalih aspekata koji doprinose upravljanju jednom organizacijom, menadžment kvaliteta se u modernim kompanijama izdvojio ne samo kao jedan od ključnih aspekata, nego i kao jedan od strukturnih nosilaca organizacione cjeline.
Najavljujemo
28. 05. 2024.
Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.
Najavljujemo
2200,00
28. 05. 2024.
Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.