Raspored seminara

Kvalitet je nama na prvom mjestu – reći će mnogi menadžeri i poduzetnici. Prvo pitanje glasi: šta je to kvalitet? Pa dalje: kako se taj kvalitet osigurava? Kako se njim upravlja? Nažalost, ova pitanja izvan kompanija u lancu auto-inudstrije ili vlasništvu inostranih kompanija uglavnom ostaju neodgovorena ili se često poistovjete sa pojmom „kontrola kvaliteta“. Pored svih ostalih aspekata koji doprinose upravljanju jednom organizacijom, menadžment kvaliteta se u modernim kompanijama izdvojio ne samo kao jedan od ključnih aspekata, nego i kao jedan od strukturnih nosilaca organizacione cjeline.
Završeno
395,00 KM + pdv (za 3 učesnika iz iste kompanije odobravamo popust 3 + 1 gratis)
07. 09. 2023.
Imamo zadovoljstvo pozvati vas na jedinstveni trening koji će vam omogućiti da ovladate vještinom emocionalne hrabrosti u svijetu liderstva! 🚀
14. 12. 2023.
Jedna od najvažnijih vještina uspješnih rukovodioca je komunikacija, koja se u kompanijama odvija kroz mrežu formalne i neformalne komunikacije.
Završeno
Cijena dvodnevnog treninga je ukupno 395,00 KM + pdv (za 4 učesnika iz iste kompanije odobravamo akciju 3 + 1 gratis)
Uvod u filozofiju i principe Lean menadžmenta i razrada koncepta “Gubitaka”. Stjecanje osnovnog znanja za uzimanje aktivnog učešća u implementaciji Lean metoda u organizacijama.
Cijena dvodnevnog Inhouse treninga za minimalno 12 učesnika iz kompanije je ukupno 3250,00 KM
Glavna zamisao seminara je da prikazom teoretske podloge i primjerima najboljih praksi kod učesnika stvori jasnu predstavu o svim odnosima koji utječu na uspješnost operacija, te tako olakša efikasnije donošenje odluka.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Cijena dvodnevnog Inhouse treninga za minimalno 12 učesnika iz kompanije je ukupno 3250,00 KM
30. 01. 2024.
Treba se osloniti na talenat i urođene skolonosti, te ih samo još malo nadograđivati. Da li se lider rađa ili postaje? Ako se isključivo rađa kao što tvrde određene teorije, onda nema potrebe učestvovati ni na ovim niti na većini drugih treninga. Inače, ako smatrate da se ekspertom ili liderom može postati, onda će učesnici ovog treninga dobiti ključne smjernice i plan koraka za osnaživanje svojih liderskih vještina
Završeno
18. 11. 2023.
Ukoliko pripadate kategoriji uposlenika koji cijeli dan uglavnom gledaju kako da ubiju vrijeme od 08.00 do 16.00, kao i onih ljudi koji mnogo vremena planiraju provoditi besciljno ispijajući kafe i gledajući sapunice, zvezde, šou realnosti, nogometne utakmice, onda ova radionica nije za vas.
Završeno
Cijena jednodnevnog seminara je 40,00 KM + pdv