Events

Cijena dvodnevnog Inhouse treninga za minimalno 12 učesnika iz kompanije je ukupno 3250,00 KM
Glavna zamisao seminara je da prikazom teoretske podloge i primjerima najboljih praksi kod učesnika stvori jasnu predstavu o svim odnosima koji utječu na uspješnost operacija, te tako olakša efikasnije donošenje odluka.

Termin održavanja nije još uvijek određen