Events

Cijena dvodnevnog Inhouse treninga za minimalno 12 učesnika iz kompanije je ukupno 3250,00 KM
Treba se osloniti na talenat i urođene skolonosti, te ih samo još malo nadograđivati.

Termin održavanja nije još uvijek određen
Cijena dvodnevnog Inhouse treninga za minimalno 12 učesnika iz kompanije je ukupno 3250,00 KM
Glavna zamisao seminara je da prikazom teoretske podloge i primjerima najboljih praksi kod učesnika stvori jasnu predstavu o svim odnosima koji utječu na uspješnost operacija, te tako olakša efikasnije donošenje odluka.

Termin održavanja nije još uvijek određen