Events

395.00
Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i teorijom normiranja i efikasnosti (produktivnosti) operacija, sa posebnim naglaskom na načine povećanja efikasnosti.
395.00 KM
Glavna zamisao seminara je da prikazom teoretske podloge i primjerima najboljih praksi kod učesnika stvori jasnu predstavu o svim odnosima koji utječu na uspješnost operacija, te tako olakša efikasnije donošenje odluka.

Termin održavanja nije još uvijek određen