Dobra komunikacija – uspješna kompanija

Kompanije uvelike ovise o rukovodiocima, o osobama koje namjerno djeluju na druge kako bi ih usmjeravali, poboljšavali aktivnost i odnose u kompaniji.  Jedna od najvažnijih vještina uspješnih rukovodioca je komunikacija, koja se u kompanijama odvija kroz mrežu formalne i neformalne komunikacije. Za kompaniju  je komunikacija iznimno važna jer se kroz nju prenose informacije, očekivanja, želje i upute. Budući da rukovodioci provedu većinu svog radnog dana komunicirajući, te je ona neophodna za njihovu učinkovitost, ovo je oblast iz koje je potrebno planirati kontinuiranu edukaciju rukovodioca kompanije.

Ovaj seminar vas vodi kroz osnovna znanja iz komunikacijskih vještina. Otkrivanje vlastitog stila komunikacije te rješavanja konflikata. Kako prepoznati i riješiti konflikt? Kako upravljamo emocijama u komunikaciji?

Barbara Čaušević
Head of Targer SOI / Trener / HR konsultant

► Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.

► Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.

► Broj učesnika je ograničen.

► Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.

► Targer E&C zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

 

 

  Izdvojene informacije
  • Ključne tačke seminara:

   ► Vještine komunikacije

   ► Upravljanje emocijama

   ► Asertivno ponašanje kao stil ponašanja

   ► Uspješno rješavanje konflikata

   ► Neverbalna komunikacija

    

  • Kome je seminar namijenjen?

   Kompanijama koje žele investirati u ključne rukovodeće zaposlenike i razvoj njihovih vještina.

   Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizaciji

    

  • Početak
   14. 12. 2023. 9:00 am
  • Kraj
   15. 12. 2023. 4:00 pm