Škola LEAN – SIX SIGMA GREEN BELT – Popunjeno!

Škola LEAN – SIX SIGMA GREEN BELT

Lean (Vitko) predstavlja metodologiju (filozofiju) organizovanja procesa s ciljem maksimizacije njegove efikasnosti korištenjem (5) određenih principa a kroz eliminisanje svih (7) vrsta gubitaka. Kao rezultat se dolazi do poslovanja kroz procese koji dodaju vrijednost za kupca (EFIKASNOST). Metodu je osmislila i razvila firma Toyota, a pod nazivom Lean postala je nezaobilazan faktor za unapređenje i optimizaciju svih vrsta poslovnih procesa.

Six Sigma (6 standardnih devijacija) predstavlja metodu unapređenja postojećih ili uvođenja novih procesa/proizvoda s ciljem centriranja i smanjenja varijacija procesnih/produktnih performansi, a kroz strukturirano vođenje projekata. Ne samo proizvodi, nego i procesi postaju „kvalitetni“. Metodu je osmislila i razvila firma Motorola, a General Electric je masovnim korištenjem i ove metode svojevremeno postao najvrijednija kompanija na svijetu.

Kombinirano, Lean i Six Sigma vode ka stabilnijim procesima, većoj produktivnosti i kvalitetu, manjim troškovima i povećanoj motivaciji, angažmanu i proaktivnosti uposlenika. I to u svim tipovima proizvodnih i uslužnih organizacija.

Lean – Six Sigma Green Belt je specijalistička obuka optimizacije procesa koju čine 8 dana treninga podjeljenih u nekoliko blokova u trajanju od 4-5 mjeseca, a u same treninge je uključeno mnogo vježbi i praktičnih primjera.

Posebna specifičnost i pogodnost ciklusa obuke je da učesnici u vlastitim kompanijama realizuju projekat (ili projekte) unapređenja ili reorganizacije procesa. Ciljevi projekta su praktično obučavanje polaznika obuke s jedne strane, ali i ostvarivanje direktne finansijske uštede s druge strane. Trener na ciklusu obavljaju ulogu mentora na projektima.

Projekti se izvodi po Six Sigma DMAIC metodologiji (Definiši-Izmjeri-Analiziraj-Unaprijedi-Kontroliši).

Damir Hotić
Savjetnik Uprave za program kontinuranog poboljšanja (CI)
Damir Hotić radi kao konsultant, trener i projektni saradnik firme Targer E&C na polju svoje ekspertize.
Hadis Bajrić
Profesor | Konsultant | Autor
Dr. Hadis Bajrić je ključna naučno-stručna komponenta Targerovog tima za upravljanje tokom snabdjevanja (SCM - Supply Chain Management) i metode optimizacija operativnih procesa. Po
Jasmin Valjevac
Projekt menadžer | Konsultant
Jasmin Valjevac je voditelj i glavni trener cjelokupnog Lean - Six Sigma programa pri Targer E&C. Posjeduje više od 10 godina relevantnog iskustva koje je sticao radeći za domaće kompanije AvioExpress, Prevent Group...
Tarik Kadrispahić
Konsultant | Trener | Direktor
Tarik Kadrispahić, suosnivač je i direktor Targera E&C, gdje radi i kao vodeći konsultant i trener. Radeći dugo vremena za Prevent Group, tj. u strogo regulisanoj i standardiziranoj automobilskoj industriji, stekao je iskustva u radu sa naprednim svjetskim konceptima upravljanja proizvodnjom, kvalitetom, tokom materijala, IT i ERP rješenjima, te poslovnim...

► Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.

► Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.

► Broj učesnika je ograničen.

► Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.

► Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

 

U slučaju dodatnih želja i potreba za temama mimo našeg standardnog programa, na raspolaganju smo za sve vrste saradnje za koju možemo ponuditi kompetentnu uslugu. Želimo organizacijama koje za određenu temu imaju dovoljan broj kandidata preporučiti održavanje “in-house / kućnih” treninga, jer su u tom slučaju edukacije po uposleniku značajno povoljnije.

Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.

Nakon ostvarenog početnog uvida u metode Lean i Six Sigma na treningu za Yellow Belt, na ovom su programu primarni ciljevi, pored produbljivanja teoretskih podloga, usvojiti metodičke vještine rada po DMAIC projektnom i procesnom pristupu, ovladati statističkim alatima za upravljanje procesima uklj. pojedina softverska rješenja, kao i steći napredno znanje o efikasnom uklanjanju gubitaka (rasipanja). Pri tome će duh i konceptualne smjernice Lean menadžmenta, tj. Toyota škole upravljanja proizvodnjom igrati ključnu ulogu.

Stečeni certifikat Green Belt daje nosiocima pravo da ubuduće vrše ulogu projekt i proces menadžera po metodi Lean - Six Sigma.

Realizacijom pilot-projekta na konkretnom problemu u vlastitim kompanijama, učesnici će kroz praktičan rad moći u potpunosti ovladati vještinama unapređenja procesa i poslovanja u cjelini.

Učesnici će steći uvodno ili napredno znanje o slijedećim tehnikama i pojmovima:

 

► 5S

► Dodavanje vrijednosti i 7 vrsta gubitaka

► 5 principa Lean-a

► DMAIC ciklus

► SIPOC, Glas kupaca i CTQ drvo

► Kanban i Pull / Push sistemi

► A3 / 8D i Ishikawa - Rješavanje problema

► Value stream mapping - Mapiranje procesa

► SPC - Statistička kontrola procesa

► MSA - Analiza mjernog sistema

► Analiza sposobnosti procesa / Cpk

► Kaizen, PDCA i kontinuirano poboljšanje

► SMED i TPM

► Vrijeme takta, ciklusa i procesa

► Poka Yoke

► Hoshin - KPI

► Gemba walk, pogonski i dnevni menadžment

► Brainstorming i planovi akcija

► Standardni rad i procedure

  Izdvojene informacije
  • Ključne tačke škole:

   ► Osnovni i napredni koncepti Lean - Six Sigme

   ► DMAIC ciklus, metode i alati Lean - Six Sigme

   ► Vođenje projekata po metodi Lean - Six Sigma

   ► Studije slučaja, vježbe i obilasci pogona

   ► Pilot projekat optimizacije procesa uz mentorstvo trenera

  • Kome je škola namijenjena?

   ► Svi menadžeri i stručni kadrovi u proizvodnim kompanijama

   ► Rukovodioci odjela u kojima je unapređenje procesa od suštinskog značaja: proizvodnja, logistika i SCM, kvalitet, tehnologija, nabava, itd.

   ► Projekt menadžeri

   ► Potencijalni saradnici spomenutih kategorija

  Cijena: 440,00KM + PDV mjesečno/po učesniku- trajanje 5 mjeseci

  Na prijavljena 3 učesnika iz jedne kompanije četvrta osoba je gratis (3 + 1 gratis)