Hadis Bajrić

Dr. Hadis Bajrić je ključna naučno-stručna komponenta Targerovog tima za upravljanje tokom snabdjevanja (SCM – Supply Chain Management) i metode optimizacija operativnih procesa. Po zanimanju je doktor tehničkih nauka, zaposlen na katedri za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment na Mašinskom Fakultetu u Sarajevu. Uža specijalnost su mu Supply Chain Management, industrijska logistika i upravljanje zalihama. Specijalnost mu je Lean i planiranje layout-a proizvodnih pogona. Pored posla na fakultetu, učestvovao je na mnogobrojnim projektima u svim granama industrije. U Targeru je angažovan kao vanjski konsultant i trener za svoju oblast ekspertize.

Informacije o treneru
 • Pozicija

  Profesor | Konsultant | Autor

 • Specijalnost

  SCM - Supply Chain Management | Lean | Tehnike optimizacije | Kvalitet I Design Thinking

 • Kompanija

  Mašinski fakultet Sarajevo

 • Titula

  Dr. tehničkih nauka

Trener na sljedećim seminarima
Provjerite sljedeće evente
28. 05. 2024.
Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.
Najavljujemo
Da li smo zadovoljni trenutnom produktivnosti naše kompanije, kvalitetom naših proizvoda i usluga? Da li mislimo da može bolje? Da li mislimo da rukovodioci/poslovođe u našoj kompaniji nisu dostigli svoj puni potencijal, iako su to vrlo vredni i stručni uposlenici?
28. 05. 2024.
Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.
Najavljujemo