Hadis Bajrić

Dr. Hadis Bajrić je ključna naučno-stručna komponenta Targerovog tima za upravljanje tokom snabdjevanja (SCM – Supply Chain Management) i metode optimizacija operativnih procesa. Po zanimanju je doktor tehničkih nauka, zaposlen na katedri za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment na Mašinskom Fakultetu u Sarajevu. Uža specijalnost su mu Supply Chain Management, industrijska logistika i upravljanje zalihama. Specijalnost mu je Lean i planiranje layout-a proizvodnih pogona. Pored posla na fakultetu, učestvovao je na mnogobrojnim projektima u svim granama industrije. U Targeru je angažovan kao vanjski konsultant i trener za svoju oblast ekspertize.

Informacije o treneru
 • Pozicija

  Profesor | Konsultant | Autor

 • Specijalnost

  SCM - Supply Chain Management | Lean | Tehnike optimizacije | Kvalitet I Design Thinking

 • Kompanija

  Mašinski fakultet Sarajevo

 • Titula

  Dr. tehničkih nauka

Trener na sljedećim seminarima
Provjerite sljedeće evente
13. 09. 2023.
li smo zadovoljni trenutnom produktivnosti naše kompanije, kvalitetom naših proizvoda i usluga? Da li mislimo da može bolje? Da li mislimo da rukovodioci/poslovođe u našoj kompaniji nisu dostigli svoj puni potencijal, iako su to vrlo vrijedni i stručni uposlenici?
10. 06. 2022.
Ključni cilj ovog trening ciklusa je kod polaznika kreirati ili produbiti napredne vještine optimizacije procesa.