Targer Frontline – Škola proizvodnih rukovodilaca (Lokacija: Banja Luka)

Targer Frontline – Škola proizvodnih rukovodilaca

Da li smo zadovoljni trenutnom produktivnosti naše kompanije, kvalitetom naših proizvoda i usluga? Da li mislimo da može bolje? Da li mislimo da rukovodioci/poslovođe u našoj kompaniji nisu dostigli svoj puni potencijal, iako su to vrlo vrijedni i stručni uposlenici?

Da bi tražili bolje performanse od naših zaposlenika moramo biti sigurni da posjeduju potrebna znanja i vještine. U savremenom poslovanju brzih promjena i visokih zahtjeva potrebno je unaprijediti vještine rukovođenja počevši od rukovodioca na prvim razinama menadžmenta. Rukovodioci i poslovođe (eng. front-line managers) prve i druge linije ključni su za održavanje kvalitete, produktivnosti kao i za smanjenje troškova samog poslovanja.

Ipak, visokokvalitetne programe obuke za rukovodioce i poslovođe teško je stvoriti i održavati. Kao rezultat toga, potencijal ovih zaposlenika ostaje uglavnom neispunjen, a cijela organizacija ima lošije rezultate poslovanja u skladu s tim.

Tim Targer konsultanata je upravo zbog toga razvio jedinstveni program na osnovu vlastitog iskustva i potreba klijenata. Glavna zamisao programa je da kroz 6+1 trening modula unaprijedi cijeli set rukovodećih vještina polaznika, prožet LEAN filozofijom, a krajnji cilj je poboljšanje ključnih pokazatelja rada pogona/odjela kojima polaznici rukovode. Nastava obiluje primjerima iz prakse kao i vježbama koje će upotpuniti usvajanje novih vještina.

Škola je namijenjena proizvodnim kompanijama koje žele investirati u dugoročnost odnosa sa ključnim ljudima i u njihovu lojalnost, kompanijama koje žele raditi na razvoju ključnih zaposlenika i investirati u unapređenje poslovanja. Škola kroz jedinstvenu šestomjesečnu priču ima ključni zadatak da pomogne u stvaranju potpuno kompetetnih rukovodilaca i poslovođa.

U toku škole polaznici će kroz kombinaciju radionica, sesija individualnog i timskog rada sa Targer trenerima dobiti niz korisnih alata koji su primjenjivi i korisni za njihov razvoj. Između ostalog dati će se odgovori na pitanja: Kako unaprijediti timski duh, kako rukovoditi ljudima? Kako poboljšati kvalitet proizvoda, povećati produktivnost a istovremeno smanjiti troškove kompanije? Na koji način stabilizovati isporuke?

Osnovni program Škole 

1. Uvodna radionica : Menadžer za početnike - Jedan dan

2. Efikasno upravljanje pogonom - Dva dana

3. Targer Tornado - Poboljšati sebe - Jedan dan

4. Vještine komunikacije i timskog rada - Dva dana

5. Leadership Vještine rukovođenja - Dva dana

6. Završna radionica i dodjela certifikata - Jedan dan 

Mirela Begic-Pecar
LEAN Konsultant / Trener
Dijana Fejzic
LEAN Konsultant / Trener
Nihad Muhamedagić
LEAN Konsultant / Trener
Barbara Čaušević
Head of Targer SOI / Trener / HR konsultant
Hadis Bajrić
Profesor | Konsultant | Autor
Dr. Hadis Bajrić je ključna naučno-stručna komponenta Targerovog tima za upravljanje tokom snabdjevanja (SCM - Supply Chain Management) i metode optimizacija operativnih procesa. Po
Tarik Kadrispahić
Konsultant | Trener | Direktor
Tarik Kadrispahić, suosnivač je i direktor Targera E&C, gdje radi i kao vodeći konsultant i trener. Radeći dugo vremena za Prevent Group, tj. u strogo regulisanoj i standardiziranoj automobilskoj industriji, stekao je iskustva u radu sa naprednim svjetskim konceptima upravljanja proizvodnjom, kvalitetom, tokom materijala, IT i ERP rješenjima, te poslovnim...

►Redovno dijeljenje stručne literature tokom cijelog trajanja škole

►Mentorisanje u skladu sa potrebom polaznika

►Edukativni obilazak jedne proizvodne lokacije – termin i mjesto po dogovoru

►Besplatno učešće svih polaznika na jednoj Targer ili PIT konferenciji po izboru u toku godine

►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak

►Troškove smještaja i prevoza do mjesta održavanja nastave snose učesnici

►Rezervacija učešća je po uplati 50% od cijene programa na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.

► Svaka kompanija koja prijavi učesnike će biti domaćin (sala, konzumacija, obilazak pogona) jednog od modula edukacije.

  Odaberite mjesto održavanja koje Vam najviše odgovara
  Izdvojene informacije
  • Kome je škola namijenjena?

   ► Rukovodiocima, inžinjerima i poslovođama odjela i sektora u proizvodnim kompanijama 

   ► Rukovodiocima grupa, timova, odjeljenja i smjena

   ► Rukovodiocima srednjeg i nižeg nivoa

   ► Kompanijama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih rukovodećih vještina

   Period održavanja: septembar 2023 - februar 2024

  • Lokacija
  Cijena: 1250.00 KM + PDV / po učesniku

  Akcija 3 + 1 gratis