HomeCategory

Blog

14 Jula, 2022
5 vrsta mentora koji su vam potrebni u životu

Svakome dobro dođe mentor. Zanemarite to – kako ispada, svima bi nam dobro došlo pet mentora. ”Najbolji mentori nam mogu pomoći da definišemo i izrazimo svoj unutarnji poziv,” kaže Anthony Tjan, CEO kompanije Cue Ball Group i autor djela Good People.

15 Juna, 2022
Hej Elone, jesu li dosadne cigle bile previše dosadne?

Kao prvo, želim reći da sam pristalica Elona Muska. Ima dana kada je jedino što me izvuče iz kreveta čitanje nečeg novog o Muskovoj viziji održivosti, putovanja u svemir i još mnogo toga. Međutim, biti podržavatelj znači da ne mogu samo slijepo slijediti Muskovu viziju; to rade fanovi.

18 Februara, 2022
Radi kako je najbolje, a ne kako ti se kaže da radiš

Nedavno sam gledala video koji pojašnjava historiju formalnog obrazovanja, od vremena kada je to bilo rezervisano samo za one imućne, do vremena kada su se škole počele oblikovati tako da je sve raspoređeno prema vremenskoj agendi i sve uređeno prema tačno jasnim pravilima. Ne ulazeći u to da li su takvi učenici postajali “another brick in the wall” ili ne, autor videa ovaj sistem (a većina smo se školovali u takvom) poredi sa sistemima unutar fabrika, i navodi da čak i najmanji detalji poput onih stajanja u redu za ručak, zvono za odmor, raspored sjedenja unutar učionica, itd. ustvari su osmišljeni u periodu eksploatisanja velikog broja radne snage. Takva radna snaga je već od ranog perioda svog života “trenirana” za red, rad i disciplinu. I naravno, razvijanje logike i razmišljanja?! Ili ipak ne..?

3 Februara, 2022
Važnost projektnog menadžmenta u kompanijama u BiH

Bosna i Hercegovina je zemlja bogata različitim proizvodnim industrijskim granama te postoji veliki broj malih, srednjih i velikih preduzeća. Većina industrijskih grana još uvijek koristi tradicionalne metode kako bi se došlo do finansijski sredstava za unaprjeđenje procesa proizvodnje, uvođenja inovativnih metoda proizvodnje i slično. S druge strane MSP, također, još uvijek koriste stare metode kako bi osnažili lance snadbijevanja, proširili krugove parterstava. Jasno, svima, pored kvalitetne organizacione kulture (koja je imperativ), važni su prihodi – kako bi se izmirili fiksni i varijabilni troškovi pa ako nešto ostane za bilo kakvu priču o unaprijeđenju.

Targer
Engineering & Consulting
Mi smo Vaš saputnik do efikasne i izvrsne organizacije
+387 33 846 213
+387 61 100 526
PRATITE NASZapratite nas na društvenim mrežama
Sve informacije i dešavanja možete dobiti putem naših profila na društvenim mrežama.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://targer.ba/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Targer Engineering & Consulting | Tvornička 3 | 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Tel. +387 33 846 213 | E-mail: [email protected] | Impressum
©2015-22 Targer. All Rights Reserved.

Targer Engineering & Consulting
Radon Plaza Business Center
Tvornička 3,
Sarajevo, 71000,
Bosnia and Herzegovina
Tel. +387 33 846 213

E-mail: [email protected]
Impressum
©2015-22 Targer. All Rights Reserved.