HomeAuthor

admin

18 Februara, 2022
Radi kako je najbolje, a ne kako ti se kaže da radiš

Nedavno sam gledala video koji pojašnjava historiju formalnog obrazovanja, od vremena kada je to bilo rezervisano samo za one imućne, do vremena kada su se škole počele oblikovati tako da je sve raspoređeno prema vremenskoj agendi i sve uređeno prema tačno jasnim pravilima. Ne ulazeći u to da li su takvi učenici postajali “another brick in the wall” ili ne, autor videa ovaj sistem (a većina smo se školovali u takvom) poredi sa sistemima unutar fabrika, i navodi da čak i najmanji detalji poput onih stajanja u redu za ručak, zvono za odmor, raspored sjedenja unutar učionica, itd. ustvari su osmišljeni u periodu eksploatisanja velikog broja radne snage. Takva radna snaga je već od ranog perioda svog života “trenirana” za red, rad i disciplinu. I naravno, razvijanje logike i razmišljanja?! Ili ipak ne..?

3 Februara, 2022
Važnost projektnog menadžmenta u kompanijama u BiH

Bosna i Hercegovina je zemlja bogata različitim proizvodnim industrijskim granama te postoji veliki broj malih, srednjih i velikih preduzeća. Većina industrijskih grana još uvijek koristi tradicionalne metode kako bi se došlo do finansijski sredstava za unaprjeđenje procesa proizvodnje, uvođenja inovativnih metoda proizvodnje i slično. S druge strane MSP, također, još uvijek koriste stare metode kako bi osnažili lance snadbijevanja, proširili krugove parterstava. Jasno, svima, pored kvalitetne organizacione kulture (koja je imperativ), važni su prihodi – kako bi se izmirili fiksni i varijabilni troškovi pa ako nešto ostane za bilo kakvu priču o unaprijeđenju.

26 Januara, 2022
Rast poslovanja kroz podršku BH industriji

Poslovni rezultati Targera iz godine u godinu rastu, i ukoliko pogledamo iza sebe, svaki novogodišnji rezime kroz proteklih šest godina donosi rast prometa, broja i obima projekata, rast izvedenih edukacija i konferencija (ako se uzmu i online konferencije), i rast broja uposlenih. Ponosni na sve što smo ostvarili kroz našu misiju da gradimo svoj biznis pomažući kompanijama BH i regionalne industrije da postanu još konkurentnije. A pritom da uživamo radeći svoj posao, gradeći kolektivni duh, pomažući svakom uposleniku da ostvaruje svoju vlastitu karijernu i životnu ambiciju.

18 Decembra, 2021
Inovativnim poslovnim modelima do povećanja konkurentnosti

Kako kroz inovativne modele poslovanja i razvoj vlastitih proizvoda bh.kompanije u realnom sektoru mogu povećati konkurentnost i privući kvalifikovane uposlenike? O ovoj i drugim temama razgovaralo se na dvodnevnom seminaru i radionicama “Targer Innovation Factory” u organizaciji kompanije Targer Engineering and Consulting.

21 Decembra, 2020
Targer u vrtlogu – Osvrt na 2020. godinu

Mnogi će reći da godinu gospodnju 2020. treba zaboraviti, da bi najbolje bilo prespavati je. Ja neću. Nisam želio da se ova globalna pometnja desi, ali kad je već tu, onda sam se rukovodio modelom proaktivnog ponašanja-fokusiraj se na ono što je u tvojoj moći da uradiš. I evo sad pred kraj godine kad je Corona gripa odlučila i mene uključiti u svoje bezosjećajne statistike, odlučio sam opet da koristim vrijeme efikasno i napišem kakvog štiva. Ovim tekstom dajem osvrt na 2020. godinu iz ugla firme kojom rukovodim, firme Targer Engineering & Consulting.

Targer
Engineering & Consulting
Mi smo Vaš saputnik do efikasne i izvrsne organizacije
+387 33 846 213
+387 61 100 526
PRATITE NASZapratite nas na društvenim mrežama
Sve informacije i dešavanja možete dobiti putem naših profila na društvenim mrežama.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://targer.ba/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Targer Engineering & Consulting | Dzemala Bijedica 185 | 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Tel. +387 33 846 213 | E-mail: [email protected]
©2015-21 Targer. All Rights Reserved.

Sva prava zadržana. Targer.ba. 2021.