Svi su odgovorni za kvalitetu

10 Jula, 2022

U Sarajevu održana prva konferencija o totalnom upravljanju kvalitetom “Targer Q-Con 2022”

Autor: Samira Avdić

Dana 7.7.2022. održana je prva konferencija o totalnom upravljanju kvalitetom u Bosni i Hercegovini u organizaciji kompanije Targer Sarajevo.

Cilj konferencije bio je da na jednom mjestu okupi struku i menadžere iz ove oblasti i doprinese aktuelizaciji ove teme u poslovnom svijetu ali i široj javnosti u BiH. Kompanije koje žive kvalitet i one koje su na putu da u svoje procese unesu maksimum imale su priliku da razmjene iskustva ali i da čuju zapažanja struke i menadžera iz ovog segmenta. Kroz cijelu konferenciju nametao se zaključak da svi u kompaniji moraju živjeti kvalitet i da je kvalitet odgovornost svakog radnika.

Organizator konferencije, Targer E&C Sarajevo, najavio je održavanje nove konferencije u naredne dvije godine a sve sa ciljem da se ova tema aktuelizira kako bi podigli svijest svih strana o potrebi totalnog upravljanja kvalitetom.

Konferenciju su otvorili Alma Aganović, predstavnica Agencije za kvalitetu BiH i Tarik Kadrispahić, direktor Targer doo. Naglašeno je da je tema kvalitete u BiH od krucijalnog značaja za razvoj privrede i da u ovim procesima, pored kompanija, trebaju učestvovati i institucije odgovorne za konačni rezultat u ovom segmentu.

Na samom početku konferencije predstavljeni su rezultati prvog istraživanja u oblasti upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini u kojem je učestvovalo 65 kompanija iz različitih sektora. U istraživanju su učestvovala mala i srednja preduzeća ali i velike kompanije (27% kompanija sa preko 250 radnika).

Prema rezultatima 83% kompanija ima namjensku službu kvaliteta, međutim u 48% slučajeva služba čini dvoje ili manje radnika. Nešto više od polovine kompanija imaju namjenski “budžet za kvalitet” i razvijen sistem za upravljanje škartom.

88% ispitanika smatra da su ljudi glavni uzrok grešaka u proizvodnji a njih 55% da su uzrok materijali dok je 64% kompanija razvilo ISO 9000 sistem upravljanja kvalitetom.

Neki od izazova sa kojim se kompanije suočavaju su:

  • Uposlenici smatraju da je kvalitet posao samo onih koji rade u odijelu kvalitete
  • Nedostatak stručne snage (prvenstveno kotrolora kvalitete)
  • Nemotivisanost zaposlenika i neadekvatna organizacija procesa unutar kompanije.

Razvoj i uspostava sistema upravljanja kvalitetom u proizvodnim kompanijama kroz studiju slučaja iz jedne bh kompanije predstavljen je od strane dr. Hadisa Bajrića, profesora na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Pored toga profesor je iznio vrlo zanimljive teze o razlozima lošeg stanja kvaliteta u mnogim bh. kompanijama. “Sistem se uvijek gradi  na osnovu podataka. Zato smo prvo napravili check liste za praćenje podataka. Jedan dio su popunjavali proizvodni radnici, a drugi radnici iz službe kvaliteta. Nakon prikupljanja podataka, sumirani su svi podaci za jedan mjesec i sažeti u jedan A3 format, u matrični dijagram na osnovu kojeg su definisane akcije za poboljšanja. Zatim smo uspjeli normirati kvalitet i uspostaviti sistem bonusa.”, nastavlja Bajrić.

Na konferenciji je direktor kompanije Galileo iz Širokog Brijega, Blago Čuljak počastio učesnike svojim izlaganjem o implementaciji kvaliteta efikasnom upotrebom zapisa kontrole, između ostalog i kroz softverska rješenja koja nudi njegova kompanija. U FactorOne softveru kompanije GALILEO, koristi se 8D metodologija kontrole kvaliteta. Glavni zadaci ove metodologije su da nam pomogne da se lakše suočimo sa problemom, otkrijemo slabosti u procesu, definišemo stručni tim, te definišemo nesuklađenosti do kojih dolazi.

Izvšni direktor kompanije GS TMT Travnik, Nermin Beganović, pričao je o otporu i kako savladati isti u provođenju kontinuiranih poboljšanja? Na koji način obezbjediti podršku svih strana ali i kompanije u cijelosti kako bi smanjili ovaj otpor i ubrzali procese što će u konačnici dovesti do boljeg finalog otpora.

Tarik Kadrispahić, direktor Targer Sarajevo, predstavio je razlike između koncepata lean six sigma potencirao je Deminga kao izvorište svih modernih koncepata upravljanja kvalitetom, pored toga iznio je i dva rijetko korištena Demingova prijedloga, a to je da prestane upravljanje pomoću ciljeva i pokazatelja i da stvarna promjena određenog sistema ili organzacije može doći samo iz vana.

Budućnost standardizacije – Kako da ISO 9001 i slični standardi zaista i žive u kompanijama? Pitanje koje je u fokusu djelovanja auditorskih kuća jer je čest slučaj da sistem upravljanja kvalitetom kompanije imaju “samo za potrebe dobivanja certifikata” a u suštini ti standardi ne žive realno u kompanijama. Direktor kompanije TUVadria zaključio je da uprava  i vlasnici trebaju podržavati proces i biti za sistem i da je to jedini način da kvaliteta zaista živi u kompaniji.

Borjana Perendija, rukovodilac proizvodnje u Atlantic Group naglasila je da je neophodno ovakve konferencije održavati na godišnjem nivou jer je korisno svima, dobro je razmjeniti iskustva sa svim kompanijama, i onim koje su certificirane i one koje nisu. Prehrambena indsutrija nosi sa sobom pored kvaliteta i bezbjednost proizvoda i sigurno svaka kompanija mora imati bar minimum ispunjenih uslova te zbog toga prednjače u ovom procesu.

Nedžad Junuzović, Agencija JUKOM, smatra da je tema krucijalna i važno je da sretnemo ljude iz drugih industrija te da razmjenimo iskustva i dobijemo inpute i iz drugih kompanija o ovim procesima kako bi i sami primijenili nove ideje u svom poslovanju.

Jedan od zaključaka koji se nametnuo, da bi kvalitet živio u kompanijama neophodno je da  svi zaposlenici u kompaniji zaiste žive kvalitet te je podrška menadžmenta i vlasnika od ključnog značaja za kvalitetnu implementaciju.

Sponzori konferencije bile su kompanije Atlantic grupa (Atrlantic Grand), Galileo i TUVadria koje u svom radu kvalitet stavljaju na prvo mjesto te uviđaju važnost razgovora o ovoj temi i povećanju nivoa svijesti o upravljanju kvalitetom kod kompanija u BiH.

Targer
Engineering & Consulting
Mi smo Vaš saputnik do efikasne i izvrsne organizacije
+387 33 846 213
+387 61 100 526
PRATITE NASZapratite nas na društvenim mrežama
Sve informacije i dešavanja možete dobiti putem naših profila na društvenim mrežama.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://targer.ba/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Targer Engineering & Consulting | Tvornička 3 | 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Tel. +387 33 846 213 | E-mail: [email protected] | Impressum
©2015-22 Targer. All Rights Reserved.

Targer Engineering & Consulting
Radon Plaza Business Center
Tvornička 3,
Sarajevo, 71000,
Bosnia and Herzegovina
Tel. +387 33 846 213

E-mail: [email protected]
Impressum
©2015-22 Targer. All Rights Reserved.