Events

Završeno
Treba se osloniti na talenat i urođene skolonosti, te ih samo još malo nadograđivati. Da li se lider rađa ili postaje? Ako se isključivo rađa kao što tvrde određene teorije, onda nema potrebe učestvovati ni na ovim niti na većini drugih treninga. Inače, ako smatrate da se ekspertom ili liderom može postati, onda će učesnici ovog treninga dobiti ključne smjernice i plan koraka za osnaživanje svojih liderskih vještina