Upravljanje kvalitetom – dvodnevni seminar

Kvalitet je nama na prvom mjestu – reći će mnogi menadžeri i poduzetnici. Prvo pitanje glasi: šta je to kvalitet? Pa dalje: kako se taj kvalitet osigurava? Kako se njim upravlja? Nažalost, ova pitanja izvan kompanija u lancu auto-inudstrije ili vlasništvu inostranih kompanija uglavnom ostaju neodgovorena ili se često poistovjete sa pojmom „kontrola kvaliteta“.

Pored svih ostalih aspekata koji doprinose upravljanju jednom organizacijom, menadžment kvaliteta se u modernim kompanijama izdvojio ne samo kao jedan od ključnih aspekata, nego i kao jedan od strukturnih nosilaca organizacione cjeline.

Kvalitet je nama na prvom mjestu – reći će mnogi menadžeri i poduzetnici. Prvo pitanje glasi: šta je to kvalitet? Pa dalje: kako se taj kvalitet osigurava? Kako se njim upravlja? Nažalost, ova pitanja izvan kompanija u lancu auto-inudstrije ili vlasništvu inostranih kompanija uglavnom ostaju neodgovorena ili se često poistovjete sa pojmom „kontrola kvaliteta“.

Pored svih ostalih aspekata koji doprinose upravljanju jednom organizacijom, menadžment kvaliteta se u modernim kompanijama izdvojio ne samo kao jedan od ključnih aspekata, nego i kao jedan od strukturnih nosilaca organizacione cjeline.

Dok ne prestaju diskusije oko toga da li je potrebno da postoje strukture (odjeli, sektori, pojedinci) koje su striktno zadužene za upravljanje kvalitetom, nema sumnje da od antičkih vremana preko industrijskih i “japanskih“ revolucija pa do aktuelnih lean i agilnih koncepata ima potrebe da se kvalitetom upravlja. Čak i ako je za upravljanje kvalitetom zadužena posebna služba, ustvari su svi uposlenici organizacije zaduženi za što bolji kvalitet.

 

Seminar ima veoma jednostavan cilj: svim zainteresovanim pojedincima koji posjeduju ambiciju za daljnjim usavršavanjem u nekoj od organizacionih i industrijskih vještina pružiti teoretsku i praktičnu podlogu iz nauke o kvalitetu na osnovu koje će mnogo efikasnije moći nadograđivati i primjenjivati svoja znanja. A svima onima koji žele da obogate svoje znanje, dvodnevni seminar će poslužiti kao odličan uvid u materiju i osvježenje postojećeg znanja.

Također, vrlo bitan zadatak ovog treninga je širenje progresivne vizije o upravljanju kvalitetom. Fokus je na osiguranju kvaliteta umjesto na kontroli. Fokus je na kvalitetu procesa umjesto na kvalitetu proizvoda. Fokus je na kupcu umjesto na nama samima. Zašto je to tako, saznajte na ovom visoko interaktivnom i poučnom treningu.

► Operativnim menadžerima i stručnim saradnicima svih vrsta organizacija
► Mednadžerima i stručnim saradnicima iz procesa upravljanja kvalitetom
► Svim zainteresovanim saradnicima u bilo kojoj organizaciji

Fahrudin Bracković
Lean Consultant at Targer E&C
Tarik Kadrispahić
Konsultant | Trener | Direktor
Tarik Kadrispahić, suosnivač je i direktor Targera E&C, gdje radi i kao vodeći konsultant i trener. Radeći dugo vremena za Prevent Group, tj. u strogo regulisanoj i standardiziranoj automobilskoj industriji, stekao je iskustva u radu sa naprednim svjetskim konceptima upravljanja proizvodnjom, kvalitetom, tokom materijala, IT i ERP rješenjima, te poslovnim...

► Historija kvaliteta: Od kontrole do TQM i Six Sigma
► Kontrola, osiguranje i upravljanje kvalitetom
► Metode i modeli upravljanja kvalitetom
► 7 alata upravljanja kvalitetom
► PDCA ciklus i procesi stalnih poboljšanja
► Studije slučaja i vježbe

►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

  Izdvojene informacije
  • Početak
   17. 05. 2024. 9:00 am
  • Kraj
   18. 05. 2024. 4:00 pm
  • Lokacija