Inhouse Targer Frontline – Škola proizvodnih rukovodilaca (Lokacija: Beograd, Srbija)

Targer Frontline – Škola proizvodnih rukovodilaca

Da li smo zadovoljni trenutnom produktivnosti naše kompanije, kvalitetom naših proizvoda i usluga? Da li mislimo da može bolje? Da li mislimo da rukovodioci/poslovođe u našoj kompaniji nisu dostigli svoj puni potencijal, iako su to vrlo vredni i stručni uposlenici?

Da bi tražili bolje performanse od naših zaposlenika moramo biti sigurni da poseduju potrebna znanja i veštine. U savremenom poslovanju brzih promena i visokih zahteva potrebno je unaprediti veštine rukovođenja počevši od rukovodioca na prvim razinama menadžmenta. Rukovodioci i poslovođe (eng. front-line managers) prve i druge linije ključni su za održavanje kvalitete, produktivnosti kao i za smanjenje troškova samog poslovanja.

Ipak, visokokvalitetne programe obuke za rukovodioce i poslovođe teško je stvoriti i održavati. Kao rezultat toga, potencijal ovih zaposlenika ostaje uglavnom neispunjen, a cela organizacija ima lošije rezultate poslovanja u skladu s tim.

Tim Targer konsultanata je upravo zbog toga razvio jedinstveni program na osnovu vlastitog iskustva i potreba klijenata. Glavna zamisao programa je da kroz 6+1 trening modula unapredi celi set rukovodećih veština polaznika, prožet LEAN filozofijom, a krajnji cilj je poboljšanje ključnih pokazatelja rada pogona/odela kojima polaznici rukovode. Nastava obiluje primerima iz prakse kao i vežbama koje će upotpuniti usvajanje novih veština.

Škola je namenjena proizvodnim kompanijama koje žele investirati u dugoročnost odnosa sa ključnim ljudima i u njihovu lojalnost, kompanijama koje žele raditi na razvoju ključnih zaposlenika i investirati u unapređenje poslovanja. Škola kroz jedinstvenu šestomjesečnu priču ima ključni zadatak da pomogne u stvaranju potpuno kompetetnih rukovodilaca i poslovođa.

U toku škole polaznici će kroz kombinaciju radionica, sesija individualnog i timskog rada sa Targer trenerima dobiti niz korisnih alata koji su primenjivi i korisni za njihov razvoj. Između ostalog dati će se odgovori na pitanja: Kako unaprediti timski duh, kako rukovoditi ljudima? Kako poboljšati kvalitet proizvoda, povećati produktivnost a istovremeno smanjiti troškove kompanije? Na koji način stabilizovati isporuke?

Osnovni program Škole 

1. Uvodna radionica : Menadžer za početnike - Jedan dan

2. Efikasno upravljanje pogonom - Dva dana

3. Targer Tornado - Poboljšati sebe - Jedan dan

4. Vještine komunikacije i timskog rada - Dva dana

5. Leadership Vještine rukovođenja - Dva dana

6. Završna radionica i dodjela certifikata - Jedan dan 

Tijana Karaklić
ICF PCC Coach, Business Excellence and Supply Chain Expert, Trainer & Educator
Nihad Muhamedagić
LEAN Konsultant / Trener
Barbara Čaušević
Head of Targer SOI / Trener / HR konsultant
Hadis Bajrić
Profesor | Konsultant | Autor
Dr. Hadis Bajrić je ključna naučno-stručna komponenta Targerovog tima za upravljanje tokom snabdjevanja (SCM - Supply Chain Management) i metode optimizacija operativnih procesa. Po
Zoran Đurđević
Direktor | Konsultant | Trener
Zoran Đurđević je osnivač i direktor konsultantske kuće Kala Konsalting iz Beograda. Stekao je višedecenijsko iskustvo u oblasti SCM – Supply Chain Management, počevši od prvog radnog...
Tarik Kadrispahić
Konsultant | Trener | Direktor
Tarik Kadrispahić, suosnivač je i direktor Targera E&C, gdje radi i kao vodeći konsultant i trener. Radeći dugo vremena za Prevent Group, tj. u strogo regulisanoj i standardiziranoj automobilskoj industriji, stekao je iskustva u radu sa naprednim svjetskim konceptima upravljanja proizvodnjom, kvalitetom, tokom materijala, IT i ERP rješenjima, te poslovnim...

►Redovno dijeljenje stručne literature tokom cijelog trajanja škole

►Mentorisanje u skladu sa potrebom polaznika

►Edukativni obilazak jedne proizvodne lokacije – termin i mjesto po dogovoru

►Rezervacija učešća je po uplati 50% od cijene programa na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.

  Odaberite mjesto održavanja koje Vam najviše odgovara
  Izdvojene informacije
  • Kome je škola namenjena?

   ► Rukovodiocima, inžinjerima i poslovođama odela i sektora u proizvodnim kompanijama 

   ► Rukovodiocima grupa, timova, odeljenja i smjena

   ► Rukovodiocima srednjeg i nižeg nivoa

   ► Kompanijama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih rukovodećih vještina

   Period održavanja: u dogovoru sa učesnicima

  • Lokacija
  Cijena: 7960.00 EUR + PDV