Lean transformacija i optimizacija kompanije Euro – Metali, Doboj Jug

16 Januara, 2021

Sredinom decembra 2020. godine, kompanije Euro – metali je napravila prvi korak na putu Lean transformacije svojih procesa. Za saputnika na tom šestomjesečnom putu odabrali us našu kompaniju, Targer E&C, Sarajevo.

Kompanija Euro – metali je članica grupacije Hifa OIL, te se bavi trgovinom proizvoda i poluproizvoda crne metalurgije i lider na tržištu BiH.

Dvije godine unazad u svoj poslovni portfolio uvrstili su usluge rezanja i savijanja metalnih ploča različitih debljina i kvaliteta. Do danas taj se sektor razvio do 20 uposlenih, 4 CNC rezača, i jednom abkant presom. Rad u proizvodnom sektoru je organizovan u tri smjene kako bi se udovoljilo rastućem tržištu usluga rezanja i savijanja metalnih ploča.

Euro – Metali imaju ambiciozne planove rasta i regionalnog širenja, te intenzivno rade na realizaciji istih.

Lean transformacija j i optimizacija kompanije Euro – Metali podrazumijevala je dublje razumijevanje procesa i trenutnog proizvodno – poslovnog koncepta, tj. dubinsko skeniranje. Analiza procesa i upoznavanje trajalo je ravno mjesec dana, tokom kojih su korištene metode za detekciju internih i eksternih procesa (SIPOC), analize i mašinskog i ručnog rada (REFA), identifikacija i analiza gubitaka u proizvodnom procesu (8W).

Tokom ovog jednomjesečnog procesa suočili smo se sa nedostatkom osnovnih alata za mjerenje performansa procesa, posljedično sa nedostatkom analiza ili materijala za analizu trenutnog i prethodnog performansa, kao i mogućnošću instant aktivnosti na poduzimanju aktivnosti optimizacije procesa.

Po finalizaciji skeniranja procesa, izrađen je prijedlog projektnih paketa i terminskih planova na kojima će se raditi u narednih 5 mjeseci.

Dio projektnih paketa odnosi se na uspostavu analiza i transparentnost osnovnih industrijskih parametara, kao sto su proizvodni i logisticki KPI pokazatelji po proizvodnim resursima, regrutacija novih kvalitetnih i talentovanih kadrova.

Ključni projekti na optimizaciji su identifikovani u vidu planiranja proizvodnje, strukture čitavog proizvodnog sektora sa uspostavom novog koncepta organizacije rada i radnih mjesta, Layouta i toka materijala.

Kruna projekta treba biti horizontalna i vertikalna svijest svih uposlenih i implementacija Lean načina razmišljanja, sa akcentom na maksimizaciju procesa i aktivnosti koje dodaju vrijednost, eliminaciju gubitaka i kontinuirano poboljšanje mikro i makro procesa.

Zahvaljujemo se upravi i uposlenima kompanije Euro – Metali, Doboj Jug na ukazanom povjerenju, predanosti projektu i uloženim naporima na implementaciji usvojenih projektnih paketa.

Targer
Engineering & Consulting
Mi smo Vaš saputnik do efikasne i izvrsne organizacije
+387 33 846 213
+387 61 100 526
PRATITE NASZapratite nas na društvenim mrežama
Sve informacije i dešavanja možete dobiti putem naših profila na društvenim mrežama.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://targer.ba/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Targer Engineering & Consulting | Tvornička 3 | 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Tel. +387 33 846 213 | E-mail: [email protected] | Impressum
©2015-22 Targer. All Rights Reserved.

Targer Engineering & Consulting
Radon Plaza Business Center
Tvornička 3,
Sarajevo, 71000,
Bosnia and Herzegovina
Tel. +387 33 846 213

E-mail: [email protected]
Impressum
©2015-22 Targer. All Rights Reserved.