Industrijski inžinjering

Još od vremena začetaka ljudske civilizacije, pa preko nekoliko industrijskih revolucija, povezivanje ljudskih resursa, tehničkih sredstava i repromaterijala u jedan efikasan sistem − bilo je krucijalno za uspjeh prerađivačkih i industrijskih operacija.

Tako je i danas. Modernim rječnikom rečeno, organizacija mora biti Vitka (Lean). Targer E&C u jeku nove 4. industrijske revolucije, koju jedni nazivaju Pametnom fabrikom, a drugi Industrijom 4.0, svojim klijentima želi ponuditi stvaranje dodatne vrijednosti kroz usluge savjetovanja ili realizacije projekata na polju upravljanja operacijama.

Provodeći moderne organizacione metode, poput Lean, JIT, Kaizen, Kanban, Pull, One peace flow i slično, samo u odgovarajućoj prilici, izbjegavamo nepotrebno rasipanje resursa i fokusa te za svaku organizaciju pripremamo mjere koje su u duhu vremena, prostora, kulture i organizacionog nivoa. Uvođenje procesne izvrsnosti može se incirati dekretom, ali se postiže tek planiranim, mukotrpnim i sistematičnim radom na uvođenju promjena, pri čemu Targer E&C savjetuje i trenira organizacije koje su se odlučile na takav poslovni iskorak.

Kroz višegodišnje iskustvo u vođenju operacija ili savjetovanju u mnogim branšama prodoran i dinamičan tim u mogućnosti je proniknuti u samu srž industrijskih procesa naših klijenata, te svojim mjerama pružiti značajan doprinos uspješnom poslovanju.

Oblasti industrijskog inžinjeringa za koje smo u mogućnosti ponuditi naše usluge su:

  • Mapiranje, dizajniranje i (re)organizacija procesa i operacija (proizvodnje)
  • Optimiranje procesa i operacija (proizvodnje)
  • Studije rada, normiranje operacija i ergonomija
  • Rješavanje problema metodama: Six Sigma, 8D, FMEA
  • Upravljanje kvalitetom i standardi ISO 9001, ISO TS 16949 i ISO 17025
  • Upravljanje logistikom i zalihama
  • Digitalizacija proizvodnje
  • Održavanje i montaža
  • Vitka (Lean) proizvodnja i operativna izvrsnost