Resursi


Img Resursi koji je Targer E&C, tokom produktivnog i mukotrpnog rada, kreirao od osnivanja 2015. godine predstavljaju jedinstveno i originalno intelektualno vlasništvo naše kompanije.

Originalnost pri izradi brošura za razne edukacijske module i programe, brojni naučni i promotivni tekstovi, aktuelne vijesti iz industrije u BiH i okolini predstavljaju dokumentaciju koja je izvor djelovanja i ciljeva Targer E&C.

Pored promotivne funkcije resursi firme Trager E&C su za cilj imale i dalji razvoj industrije i korporativnih vrijednosti .

Resurse Targer E&C možete pogledati u 4 dijela:

1. Brošure

2. Vijesti

3. Blog

4. Studije i analize