Impressum


Puni naziv društva: Targer inžinjering i konsalting (Engineering & Consulting) d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv društva: Targer d.o.o. Sarajevo
Sjedište: Džemala Bijedića br. 185
Opština: Ilidža (Sarajevo)
ID: 4202090620009
PDV: 202090620009
Transakcijski broj računa: 199-499-00314604-14 - Sparkasse Bank dd Sarajevo
Rješenje o registraciji izdao: Općinski sud u Sarajevu
Datum izdavanja Rješenja o registraciji: 18.5.2015.
Direktor društva: Tarik Kadrispahić