Nermana Ajanović-Hajdarpašić

Nermana je voditeljica razvoja i marketinga sa preko 10 godina iskustva u upravljanju projektima razvoja tržišta rada u BiH i marketingu. Odgovorna je za razvojne projekte i marketing kompanije Kolektiva / portala Posao.ba, koordinaciju timova, planiranje i superviziju rada odjela projekata i marketinga. U ulozi project managera odgovorna je za dizajn projekata, strateško i operativno planiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju.
Kroz dugogodišnje iskustvo rada sa poslodavcima, poslotražiocima, poduzetnicima, te brojnim organizacijama iz javnog i privatnog sektora, stekla je detaljno poznavanje tržišta rada i ekspertizu u području kreiranja poslova, zapošljavanja, razvoja vještina i poduzetništva. Bavi se istraživanjima i analizama tržišta rada, te je između ostalog zadužena i za analizu podataka portala Posao.ba o ponudi i potražnji poslova na tržištu rada BiH i inostranstvu.

Bila je angažovana kao konsultant za razvoj partnerstva između javnih i privatnih pružaoca usluga posredovanja u zapošljavanju, konsultant za razvoj obuka i razvoj malih biznisa te mentor za start-upe.
Prije nego što je preuzela poziciju voditeljice odjela razvoja i projekata, Nermana je nekoliko godina bila marketing manager portala Posao.ba.

Informacije o treneru
 • Pozicija

  Voditeljica odjela projekata

 • Specijalnost

  Projekti razvoja tržišta rada (kreiranje radnih mjesta i zapošljavanje, razvoj vještina, poduzetništvo), analiza tržišta rada i employer branding

 • Kompanija

  Kolektiv d.o.o./Posao.ba

 • Titula

  Voditeljica razvoja i marketinga