Emir Žunić

Emir Žunić je PhD kandidat na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, sa preko 10 godina iskustva u oblastima Informacionih sistema i tehnologija, Sotverskog inžinjerstva, Data Mining, Business Process Management, Document Management Sistema i sl. Trenutno obnaša funkciju Head of AI/ML Department u jednoj od najrespektabilnijih i najstarijih IT kompanija u državi, Info Studio d.o.o. Sarajevo. Emir je također Co-Founder & CIO kompanije edu720 d.o.o. Sarajevo. Kao implementator, Team Leader ili Product Manager učestvovao je u implementaciji preko 100 različitih kompleksnih sistema, projekata, rješenja i aplikacija iz oblasti ITa.

Osim toga, Emir je bio govornik na preko 20 Oracle kongresa i konferencija širom svijeta, a posebno se ponosi činjenicom da je bio pozvani predavač i govornik na jednom od najvećih IT skupova na svijetu, WeAreDevelopers svjetskom kongresu u Berlinu 2019. godine.

U akademskoj sferi, radi kao asistent i stručnjak iz prakse na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na predmetu Data Mining. U prošlosti je bio asistent i na Sarajevo School of Science and Technology (SSST), na predmetu Software Engineering. Trenutno je objavio 36 naučnih radova na prestižnim IEEE/Scopus konferencijama širom svijeta, kao i nekoliko naučnih radova u ugladnim svjetskim naučnim časopisima. Također, aktivan je član uredništva na nekoliko prestižnih svjetskih konferencija i časopisa.

Informacije o treneru
 • Pozicija

  Head of AI/ML Department, Info Studio d.o.o. | Co-Founder & CIO, edu720 d.o.o. | Teaching Assistant / Industry Expert, Faculty of Electrical Engineering University of Sarajevo

 • Specijalnost

  AI/ML | DW/BI/DM | BPM | DMS | Informacioni sistemi | Menadžment

 • Kompanija

  Info Studio d.o.o. Sarajevo

 • Titula

  cPhD elektrotehnike