Otvorene pozicije

Ukoliko sebe vidite kao dio našeg tima i smatrate da možete doprinijeti našem poslovanju, kao i mi Vašem profesionalnom razvoju, pozivamo Vas da aplicirate na neki od otvorenih oglasa. Targer E&C stalno teži za pojačanjem tima u oblastima kojima se bavi te bez obzira na otvorene pozicije poziva sve zainteresovane kandidate na dostavljanje samoinicijativne aplikacije.
Sve prijave slati na kontakt e-mail adresu: [email protected]