Kultura

Img Targer E&C je kompanija koja sprovodi projekte sa najvišom predanošću kada je riječ o ispunjavanju ciljeva. Naši klijenti očekuju samo vrhunsko − pa im vrhunsko želimo i osigurati. Da bismo to i postigli, Targer E&C mora pružiti više od same kompetencije.

Vrijednosti naših klijenata su ujedno i naše vrijednosti te samo takva veza pravi uspjeh. Osim snažnih etičkih normi od pojedinca se očekuje sposobnost proaktivnog prepoznavanja i prilagođavanja kulturi samog projekta, odnosno kulturi klijenta kao konačnog nalogodavca.