Šta radimo

Targer E&C kroz savjetodavne, projektne, inžinjerske, kadrovske i edukativne metode podržava biznis klijenata u industrijskom okruženju. Sve primjenjivane metode i usluge koncipirane su kao pouzdana, fleksibilna i dinamična nadopuna i potpora klijentovih operacija.

U mogućnosti smo pružiti širok spektar usluga iz domena industrijskog poslovanja, a da pri tome ne djelujemo isključivo kao savjetodavci, nego da i na zahtjev klijenta preuzimamo adekvatnu odgovornost u vidu garancije za uspješnost projekta. U okviru naših usluga djelujemo i edukativno, ali i osposobljavamo klijenta da u skladu sa svojim potrebama samoodrživo nastavlja obavljanje aktivnosti i svog primarnog biznisa.

Naša glavna snaga leži u principima totalne industrijske konsalting-usluge, tj. u mogućnostima da razne vrste aktivnosti povežemo u cjelinu jednog projekta sa zajedničkim ciljem da klijentu osiguramo dodatnu vrijednost.

Taj način rada dolazi do izražaja naročito kada je potrebno objediniti i povezati aktivnosti pri realizaciji kompleksnih investicijskih projekata u internacionalnom okruženju. Strane investicije su jedna od glavnih pokretačkih sila privrede BiH i regiona, a pored svih ostalih faktora, pouzdan i povjerljiv projektni i savjetodavni partner jedna je od glavnih poluga u realizaciji tih investicija.