Naše vrijednosti

Img Targer E&C posluje s klijentima koji tačno znaju šta žele, a uvijek su predani tome da žele ono najbolje. Naša uloga na tom putu ogleda se u vidu vrhunske stručnosti, ali i izuzetnog karaktera.

Da bi kontinuirano sprovodio investicije i usluge s tako širokim spektrom aktivnosti, Targer E&C je odlučan u tome da se dokaže kao profesionalan i pouzdan partner. Ako za uspješnost realizovanog projekta opcionalno nudimo potpunu garanciju, onda garancija za povjerenje i pouzdanost nema alternativu. Upravo je na tim temeljima građena naša misija a pečat joj je integritet i profesionalna odgovornost. Naš tim ima izoštrenu socijalnu antenu koju klijenti u praksi prepoznaju u vidu iznošenja iskrenog mišljenja o datoj poslovnoj situaciji, potkrijepljenog profesionalnom observacijom, bez lažnog ohrabrivanja.

Uspjehom i rastom naših klijenata želimo graditi put vlastitog uspjeha, pristupajući sa zadovoljstvom poslovnim izazovima. Etičke vrijednosti su beskompromisna kategorija. Iako se identifikujemo s konzervativnim vrlinama, karakter našeg tima je mješavina kreativne energičnosti i entuzijazma, s jedne, te snažnog praktičnog iskustva, s druge strane.