4 Lean Six Sigma Green Belt Ciklusa

Img

12.06.2018 - U saradnji sa svojim klijentima i partnerima, Targer Engineering & Consulting krupnim koracima jača kompetencije i iskustvo na polju metoda optimizacija procesa i unapređenja poslovanja. Tako se upravo nalazimo u procesu izvođenja ili početka izvođenja 4 trening ciklusa Lean Six Sigma Green Belt. Ciklusi obuka se izvode na 4 različite lokacije i odvijaju se kako u varijenti internih (inhouse) treninga za određene firme, tako i u varijanti otvorenih treninga uz učešće više firmi na jednom ciklusu.

Pored ciklusa Green Belt (Zeleni pojas), Targer Engineering & Consulting redovno izvodi i ostale treninge iz našeg programa Lean Six Sigma, od kojih se najmasovniji izvodi dvodnevni trening Yellow Belt (Žuti pojas), također u obje varijante, interno za određenu firmu i otvoreni trening uz učešće polaznika iz više firmi.

Predmetnim ciklusom obuka Lean Six Sigma Green Belt predviđeno je da učesnici prođu kroz 10 dana treninga u 4 ili 5 bloka nastave na polju metoda Lean management i Six Sigme. Treninzi su koncipirani tako da pored teoretske obuke učesnici kroz grupne vježbe, igre i studije slučaja dobiju i neophodno praktično znanje na polju unapređenja poslovnih procesa. Druga važna komponenta ciklusa obuke je izvođenje projekata optimizacije. Projektni timovi od 3 ili 4 polaznika imaju zadatak da paralelno sa nastavom koja traje 3 do 5 mjeseci provedu projekte optimizacije ili reorganizacije određenih procesa, a u skladu sa željama i usmjerenjem uprave ili vlasnika kompanija. Treneri na ciklusu obuka su ujedno i mentori na projektima optimizacije procesa.

Ciklus obuka Green Belt će sadržavati rad na 4 lokacije (Doboj, Tešanj, Bijeljina, Sarajevo) tokom 2018. godine, prolazak oko 50 učesnika kroz obuku, kao i izvođenje oko 20 projekata optimizacije procesa. Svaki od projekata treba osigurati dva ključna cilja:

1. Obuku učesnika da samostalno izvode buduće aktivnosti na optimizacijama procesa

2. Direktno ostvarivanje koristi ili finansijske uštede za vlastitu kompaniju

Zahvaljujemo se uposlenicima i rukovodstvu firmi učesnica, kao i svim direktnim učesnicima trening ciklusa i projekata optimizacije bez čije energije, vještina i konstruktivne saradnje ovaj trening ciklus ne bi donosio planirane rezultate. Dio klijenata koji su nam ukazali povjerenje u obukama Lean Six Sigma su:

• Inox Ajanović Tešanj

• BME Tešanj

• TMD Group Gradačac

• Mega Drvo Bijeljina

• Bema BA Gračanica, itd.

Više o Lean Six Sigma: ovdje.

Targer E&C program treninga Lean Six Sigma ovdje.