Saradnja sa Elsta Mosdorfer GmbH

Img 16.05.2016 - Targer Engineering & Consulting je upravo okončao svoj prvi veći projekat na polju projektovanja fabrika i to za renomiranog austrijskog klijenta, firmu Elsta Mosdorfer GmbH.

Firma Elsta Mosdorfer Bosnia doo sa sjedištem u Tuzli pod rukovodstvom direktora Dr. Edina Gaštana je dio firme Elsta Mosdorfer GmbH sa sjedištem u Kaindorfu, Republika Austrija, a svi skupa su dio korporacije Knill Gruppe, čija je glavna djelatnost razvoj i proizvodnja rješenja i sistema za brojne sektore industrije i energetike. Konkretno, firma Elsta Mosdorfer Bosnia doo se bavi proizvodnjom elektro-razvodnih i komandnih ormara na bazi poliestera ojačanog staklenim vlaknima, kao i srodnim proizvodima i uslugama. Elsta Mosdorfer je vodeći austrijski proizvođač pomenutih proizvoda i jedan od najznačajnih na njemačkom govornom području.

Kako firma Elsta Mosdorfer GmbH želi na svojoj bosanskoj lokaciji proširiti obim operacija, te kako postojeća lokacija u Tuzli ograničava ambiciozne planove rasta kompanije, odlučeno je da se na novoj lokaciji u Tuzli ili bližem okruženju izgradi nova fabrika po principu “Greenfield“. Nova fabrika bi imala zadatak da osigura slijedeće:

• Prihvat svih postojećih procesa i opreme sa postojeće lokacije u Tuzli
• Prihvat dodatnih procesa i opreme koji bi se nakon izgradnje fabrike premjestili sa drugih lokacija grupacije
• Mogućnost razvoja i rasta u budućnosti, a u skladu sa ambicioznim planovima grupacije Knill

Uzimajući u obzir pomenute ciljeve koje nova fabrika treba da omogući, firma Elsta Mosdorfer je odlučila da na profesionalan i stručan način izvrši sve potrebne pripreme za izgradnju fabrike i prenos proizvodnih operacija. Tako je odlučeno da se na prvom mjestu izvrši tehnološko-organizaciono projektovanje (planiranje) buduće fabrike, a kao podloga za izradu građevinskih i instalacionih projekata, kao i samog projekta prenosa proizvodnje i postavljanja opreme na projektovana mjesta. Posao je na naše veliko zadovoljstvo povjeren našoj kući, a izrada projekta je u bliskoj saradnji izvršena u protekla 3 mjeseca.

Uspješnom realizacijom ovog projekta naša mlada kompanija predvođena iskusnim inžinjerima dodatno je potvrdila da ima jasne i ambiciozne namjere stručno i profesionalno pomagati klijentima u proizvodnom i industrijskom okruženju. Primarno onim najzahtjevnim klijentima, čak i onim iz inostranstva. Stojimo Vam na raspolaganju.