Unapređenje procesa SCM-a u kompaniji Alma Ras

Img

30.03.2019 - Kompanija Alma Ras proizvodi vrhunsko donje rublje i odjeću za spavanje. Ova porodična kompanija sa sjedištem u gradu Olovo, BiH, danas zapošljava 1.200 saradnika na 5 proizvodnih lokacija, što je čini jednom od najvećih privatnih kompanija u BiH i regionu Zapadnog Balkana. Pod dirigentskom palicom porodice Memagić, kompanija stjecanjem sve većeg povjerenja svojih kupaca ostvaruje već dvadesetak godina kontinuiran i stabilan rast. Pored proizvodnje i prodaje rublja pod vlastitim brendovima, sve prednosti proizvodnje u firmi Alma Ras koriste i dva renomirana evropska proizvođača donjeg i kupaćeg rublja: Triumph i Calzedonia.

Da bi kompanija povećala efikasnost i efektivnost poslovanja, poboljšala brzinu i agilnost, što predstavlja uslov za maksimiziranje profitabilnosti, neophodno je da se unutar kompanije identifikuju kritični procesi poslovanja, te način na koji oni funkcionišu i kako se mogu unaprijediti.

Kada je vrijeme za poboljšanje procesa? Ako smo moderan i inovativan lider u tekstilnoj industriji, uvijek. Prilagođavajući se novim tržišnim zahtjevima uprava kompanije odlučila je pokrenuti projekat optimizacije procesa SCM, kao i seriju radionica za SCM tim. Fokus radionica je na dodatnom jačanju SCM kompetencija, kao i na direktnom unapređenju procesa i poslovanja unutar lanca protoka materijala kroz kompaniju.

Projektu se pristupilo studiozno, te je pored ostalog Targer E&C angažovan kao podrška na planiranju, organizaciji i uspostavi modernog koncepta SCM-a. U cilju optimizacije poslovanja potrebno je prvo sagledati trenutno stanje i poslovne procese u realnom vremenu što kao krajnji rezultat daje uvid u postojeće i potencijalne probleme tokom izvršavanja poslovnih procesa. Na osnovu iskustva i analize poslovanja, možemo u početnoj fazi transformacije da ukažemo na uska grla i kritične tačke u procese u onoj meri u kojoj oni postoje, te predložimo načine za njihovo bolje funkcionisanje.

Po realizaciji projekta unapređenja, ključni SCM-parametri poslovanja kompanije Alma Ras bi bili poboljšani. Polazi se naravno od što boljeg ospuživanja kupaca, pravovremenosti i kvaliteta isporuka. Na unutrašnjem planu, vrijeme protoka materijala kroz kompaniju i zalihe bi trebale biti značajnije snižene, a sve to uz osiguranje tečnog i skladnog protoka materijala i informacija kroz lanac snabjdevanja.

Projekat optimizacije kompletnog SCM lanca bi trajao doj juna 2019. godine, a projektna podrška naše firme na uređenju i unapređenju procesa će se nastaviti i u narednom periodu. Koristimo priliku da se zahvalimo kompaniji Alma Ras, njenom rukovodstvu, kao i svim uključenim saradnicima na konstruktivnoj saradnji.

Za dodatne informacije o uspostavi, organizaciji i optimizaciji proizvodnje, lanca snadbijevanja ili operacija, na raspolaganju Vam je tim Targer E&C.