Retrospektiva izuzetne poslovne 2018. godine za Targer E&C

Img

04.02.2019 - U svojoj četvrtoj godini od osnivanja konsultantska kuća Targer Engineering & Consulting ponosi se svojim uspjesima u poslovnoj 2018. godini. Zadržao se fokus na prepoznatljivost i oginalnosti kod kupaca širom BiH, širenju vlastitih kapaciteta, diverzifikaciji ponude i usluga, ostvarivanju saradnje sa drugim organizacijama koje dijele iste vrijednosti daljeg razvoja bh. industrije. Nakon cjelokupne analize možemo sa ponosom reći da su ciljevi ostvareni i da značajno mijenjaju dalje poslovne planove. Kroz razne seminare, edukacije i projekte kompanija Targer E&C je opstala kao lider u Lean Six Sigma metodama unapređenja poslovanja na ovim prostorima.

Navedene prednosti Lean transformacije su u prvim mjesecima prošle godine prepoznate i implementirane u tešanjskoj firmi Inox Ajanović. Suočeni sa izazovima daljeg rasta i razvoja, uvidjeli su da je ključ njihovih problema u unaprijeđenju proizvodnje i unutrašnjih kapaciteta. Svoj problem su podjelili sa spoljnjim saradnicima iz Targer E&C, a mi smo kroz pokretanje Lean transformacije nastojali pronaći i implementirati rješenja koja će trasirati put za nastavak jedne uspješne poslovne priče iz Tešnja.

Slijedom toga organizujemo u aprilu Prvu bh. konferenciju namijenjenu proizvodnji, industriji i tehnologiji (PIT 2018) u Tešnju koja je prema ocjenama učesnika prevazišla je sva očekivanja. Konferenciju su organizovali Targer Engineering & Consulting (Targer T&C) i Tešanjska razvojna agencija (TRA), uz generalno sponzorstvo firme Mann+Hummel BA (MHBA).

Treningom prvog modula koji je održan 18 i 19.maja 2018.godine u Sarajevu, zvanično je započeo Targer Leadership Excellence Program. Prva generacija Targer Leadership programa okuplja 14 učesnika; vlasnike, direktore i profesionalne menadžere šest značajnih srednjih i velikih firmi u Bosni i Hercegovini.

Ojačavajući poziciju lidera u Lean Six Sigma metodama a u saradnji sa svojim klijentima i partnerima, Targer Engineering & Consulting krupnim koracima jača kompetencije i iskustvo na polju metoda optimizacija procesa i unapređenja poslovanja. U ljetnjim mjesecima smo počeli 4. trening ciklusa Lean Six Sigma Green Belt.

Pored Lean Six Sigma treninga veliko interesovanje je iskazano za treninzima iz programa SCM-a (Supply Chain Managementa) kao i za seminarima iz oblasti liderstva, te temama iz oblasti tehnika uspješnog upravljanja.

Polovinom 2018. godine Targer Engineering & Consulting je završio šestomjesečni projekat savjetovanja i inžinjeringa za firmu Mann+Hummel BA na polju projektovanja fabrike, tj. izrade novog prostornog rasporeda (Lay Out-a) opreme i proizvodnih operacija.

Paralelno sa ovim aktivnostima, u 2018.godini realizovan je i niz otvorenih treninga, kako iz striktno proizvodnih oblasti, tako i sa polja razvoja menadžerskih i mekih vještina. Neki od njih su: Trening: Frontline Leadership (Vještine rukovođenja) u ELIN Motors Bosnia Živinice, kao i radionica u Mann+Hummel BA na temu razvoja organizacije i zaposlenika.

Do kraja mjeseca septembra 2018. godine imali smo gotovo rješenje prostornoga rasporeda i isto implementirali u nove pogone i reorganizaciju cijele proizvodne lokacije za firmu Medena Commerce Tešanj. Kompanija Targer Engineering & Consulting u ovom mjesecu je završavala tromjesečni projekat izrade novog prostornog rasporeda opreme i proizvodnih operacija za ovu kompaniju.

Centralni dio drugog polugodišta 2018 godine je bila konferencija PIT Krajina 2018, namijenjena proizvodnim kompanijama, održala se u oktobru 2018. u Bihaću. Organizatori konferencije bili su konsultantska kuća Targer Engineering & Consulting i U.G. Bosanske Krajine u Sarajevu, a suorganizatori firma Matrica d.o.o. Bihać i Razvojna Agencija USK. Sa preko 160 učesnika iz oko 70 kompanija i organizacija koji su aktivno učestvovali u radu ovog stručno-poslovnog skupa koji za industriju cijele Bosanske Krajine i BiH može igrati važnu ulogu.

Najveći broj radnih dana u kalendaru za 2018. Targer E&C bio je rezervisan za konsultantske aktivnosti. Za zanimljiv završetak godine pobrinule su se komapanije Alma Ras Olovo i Neimax Visoko.

Upravljanje lancem snadbijevanja kao projektni zadatak u kompaniji u Alma Ras Visoko. Poznavanje kompletnog lanca snadbijevanja i novih metoda upravljanja istim je krucijalno za svaku uspješnu kompaniju. Serija radionica za SCM tim kompanije Alma Ras održava se sa ciljem dodatnog jačanja njihovih kompetencija

I drugi projekat započet koncem 2018. godine ali po svome obimu i najduži jeste projekat Lean transformacije kompanije Neimax Visoko. Upravo važnost ove trensformacije su shvatili u kompaniji Neimax Visoko te svoj put započeli sa Targer konsultantima. Prvi tragovi transformaicije su vidljivi, a zadovoljstvo svih učesnika na projektu je vidljivo i ohrabruje za dalje nastavak i buduće korake na Lean putovanju.

Već za početak 2019. godine, Targer E&C najavljuje dva značajna projekta: pokretanje Škole za rukovodioce i poslovođe, jedinstvenog programa za razvoj ovog nivoa proizvodnih menadžera kao i niz PIT konferencija posvećene rukovedećim i stručnim kadrovima proizvodnih kompanija, o kojima ćemo vas blagovremeno informisati.

Ojačavajuči ulogu lidera u Lean metodama imali smo Veliko Lean okupljanje u organizaciji kompanije Targer E&C u januaru 2018 godine. U sportsko rekreativnom centru Ajdinovići održan je dvodnevni trening dva programa naše kompanije: Leadership exelence programa i Škole za rukovodioce i poslovođe. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa Lean metodama, upotrebi alata i načinima optimizacije proizvodnje, uz zabavan pristup učenja i vježbama. Vrijeme između treninga smo iskoristili za druženje i razmjenu mišljenja u dobrom društvu i opuštenoj atmosferi. Za kraj organizirana je zajednička simulacija optimizacije proizvodnje primjenom Lean alata.

Sama promocija Lean Six Sigma metoda unapređenja poslovanja nastavljenja i u februaru u velikoj promociji u Unsko Sanskom kantonu. Pored „in house“ treninga u kompaniji Civić Cazin održan je i otvoreni trening u hotelu Parku Bihaću koji je privukao dvadesetak učesnika iz šest velikih kompanija sa ove regije.