Lean transformacija i optimizacija kompanije Euro - Metali, Doboj Jug

Img

Sredinom decembra 2020. godine, kompanije Euro - metali je napravila prvi korak na putu Lean transformacije svojih procesa. Za saputnika na tom šestomjesečnom putu odabrali us našu kompaniju, Targer E&C, Sarajevo.

Kompanija Euro - metali je članica grupacije Hifa OIL, te se bavi trgovinom proizvoda i poluproizvoda crne metalurgije i lider na tržištu BiH.

Dvije godine unazad u svoj poslovni portfolio uvrstili su usluge rezanja i savijanja metalnih ploča različitih debljina i kvaliteta. Do danas taj se sektor razvio do 20 uposlenih, 4 CNC rezača, i jednom abkant presom. Rad u proizvodnom sektoru je organizovan u tri smjene kako bi se udovoljilo rastućem tržištu usluga rezanja i savijanja metalnih ploča.

Euro - Metali imaju ambiciozne planove rasta i regionalnog širenja, te intenzivno rade na realizaciji istih.

Lean transformacija j i optimizacija kompanije Euro – Metali podrazumijevala je dublje razumijevanje procesa i trenutnog proizvodno – poslovnog koncepta, tj. dubinsko skeniranje. Analiza procesa i upoznavanje trajalo je ravno mjesec dana, tokom kojih su korištene metode za detekciju internih i eksternih procesa (SIPOC), analize i mašinskog i ručnog rada (REFA), identifikacija i analiza gubitaka u proizvodnom procesu (8W).

Tokom ovog jednomjesečnog procesa suočili smo se sa nedostatkom osnovnih alata za mjerenje performansa procesa, posljedično sa nedostatkom analiza ili materijala za analizu trenutnog i prethodnog performansa, kao i mogućnošću instant aktivnosti na poduzimanju aktivnosti optimizacije procesa.

Po finalizaciji skeniranja procesa, izrađen je prijedlog projektnih paketa i terminskih planova na kojima će se raditi u narednih 5 mjeseci.

Dio projektnih paketa odnosi se na uspostavu analiza i transparentnost osnovnih industrijskih parametara, kao sto su proizvodni i logisticki KPI pokazatelji po proizvodnim resursima, regrutacija novih kvalitetnih i talentovanih kadrova.

Ključni projekti na optimizaciji su identifikovani u vidu planiranja proizvodnje, strukture čitavog proizvodnog sektora sa uspostavom novog koncepta organizacije rada i radnih mjesta, Layouta i toka materijala.

Kruna projekta treba biti horizontalna i vertikalna svijest svih uposlenih i implementacija Lean načina razmišljanja, sa akcentom na maksimizaciju procesa i aktivnosti koje dodaju vrijednost, eliminaciju gubitaka i kontinuirano poboljšanje mikro i makro procesa.

Zahvaljujemo se upravi i uposlenima kompanije Euro – Metali, Doboj na ukazanom povjerenju, predanosti projektu i uloženim naporima na implementaciji usvojenih projektnih paketa.