speaker-photo

Badema Durkić

Lean
09:45 - 10:00

Petak 09. septembar 2022.

Izlaganje 1 - Istraživanje – Gdje su bh kompanije po pitanju digitalizacije industrije?