Biznis konsalting

Mnoge organizacije okružene učestalim globalnim promjenama paradigme te prožete digitalizacijom i umrežavanjem čovječanstva postavljaju sebi ključno pitanje: Kako da se spremimo za budućnost? Na putu punom izazova ostvarivanje ciljeva i ambicija budućnosti postiže se samo odgovarajućim fokusom. Postizanje cilja može voditi raznim putevima. Svakoj organizaciji je od krucijalnog značaja da izabere ispravan put i da se po njemu kreće na optimalan način. Targer E&C svojim klijentima osigurava upravo to, prepuštajući im da zadrže fokus na svojim proizvodima i kupcima.

U današnjem globalnom poslovnom okruženju, a isto važi i za lokalno, od fundamentalne je važnosti izabrati odgovarajuću poslovnu strategiju i alocirati resurse, pogotovo proizvodne, imajući u vidu sve faktore koji mogu utjecati na efikasnost poslovanja: tehnološke, organizacione, kulturološke, ljudske, pravne i birokratske te okolinske.

Snaga našeg tima zasnovana je na principima poslovne izvrsnosti i na poznavanju lokalnih industrijskih uslova što osigurava značajnu podršku svim našim klijentima i jača njihovu konkurentnost. Skupa s klijentima planiramo i realizujemo strateške odredbe, optimiramo procese i uvodimo promjene, te na taj način stvaramo uslove da sve sprovedene mjere budu održive i dugoročne.

Podrška je od posebne važnosti za strane kompanije i lokalni razvoj, bilo da se radi o auditima, savjetovanju, izradi planova, sprovođenju projekata, privremenom upravljanju kompanijom, dijelom kompanije ili projektom.

Svojim spektrom usluga nudimo podršku u sljedećim oblastima:

  • Strateško biznis planiranje
  • Low Cost biznis planiranje
  • Organizacijski dizajn i postavke
  • Pronalazak i razvoj dobavljača
  • Upravljanje lancima snabdijevanja - SCM
  • Kontroling i uvođenje sistema poslovnih pokazatelja - KPI
  • Mapiranje i uvođenje ERP i IT sistema
  • Privremeni i krizni menadžment
  • Upravljanje rizicima
  • Poslovna izvrsnost i Vitki (Lean) menadžment