Adis Muminović

Dr. Adis Muminović je docent je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, a je dio je i CGP tima. Trenutno se bavi istraživanjima u nekoliko oblasti inženjeringa i dizajna: CAD, brza izrada prototipova, mehanički dizajn, industrijski dizajn, istraživanje i razvoj proizvoda, aktivni magnetni ležajevi i tribologija. Koautor je knjige Razvoj proizvoda i dizajna. Takođe, suosnivač je CGP Design Team-a (www.cgp.ba), edukatora u oblasti CAD softvera, i mentor za StartUp-ove u oblasti inženjeringa i razvoja proizvoda i dizajna. Ljubitelj naučne fantastike, svemira i brdskog biciklizma.

Informacije o treneru
 • Pozicija

  PROFESOR | KONSULTANT | AUTOR

 • Specijalnost

  Razvoj i dizajn proizvoda | Izrada prototipova | Programiranje

 • Kompanija

  MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

 • Titula

  Dr.tehničkih nauka