Prijava seminara BIK12. KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE


Molimo kliknite ovdje za generisanje potvrdnog koda.

Kome je seminar namijenjen? ► Kompanijama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih vještina
► Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizaciji

Mjesto održavanja

Obavijest Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.