Targer Q-Con 2022 – Konferencija o totalnom upravljanju kvalitetom

Loš sistem će uvijek pobijediti odlične pojedince. Uvijek!

– Kaže Dr. Edwards Deming, jedan od osnivača teorije o totalnom upravljanju kvalitetom.

Upravo će sistem biti glavni pojam premijerne Targer Q-Con konferencije. Konferencije posvećene upravljanju kvalitetom, ali totalnom upravljanju. Zašto je to bitno?

Zato što se u našim brojnim svjetskim kompanijama kvalitet u poslovanju svodi na jednu od dvije česte pojave:

👎Upravljanje kvalitetom se poistovjećuje sa standardima, certifikatima i auditima (npr. ISO 9001)

👎Upravljanje kvalitetom sve svodi na rad službe kvaliteta čiji rad se uglavnom upravlja direktnim zahtjevima kupaca ili standarda (čest slučaj u okruženju automotive industrije i standarda IATF).

Mi želimo poslati drugačiju poruku, a konferencija Targer Q-Con će predstavljati platformu za promociju ideja Dr. Deminga ili Dr. Jurana, promociju ideja TQM, Lean metoda, Six Sigma koncepta, itd.

Upravljanje kvalitetom i kontinuirano unaprjeđenje razvoja i proizvodnje omogućava zadovoljavanje potreba kupaca, a kompanijama donosi konkurentsku prednost i bolje pozicioniranje proizvoda i usluga na tržištu.

Targer Q-Con na sebe preuzima zadatak da okupi struku, da okupi sve menadžere iz kompanija kojima kvalitet teče u žilama, da okupi sve ljubitelje kvalitetnog načina života i poslovanja.

Stoga će konferencija imati svoje 3 ključne misije:

👍 Sticanje novih znanja i ideja

👍 Druženje i poslovno umrežavanje

👍 Širenje dobrih vibracija i energije

👍 Podizanje svijesti o važnosti upravljanja kvalitetom

Kontinuirano poboljšanje proizvodnih i radnih procesa, te kvaliteta proizvoda je osnova uspješnog poslovanja.

Pridružite nam se da skupa gradimo odlične procese i sisteme!!!

 Za učesnike su obezbijeđeni osvježenje i ručak
 Troškove smještaja i prevoza do mjesta održavanja konferencije snose učesnici
 Rezervacija učešća je po uplati kotizacije na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
 Planirani broj učesnika je 75. Molimo da se prijavite na vrijeme. 

Ne propustite jedinstvenu priliku za korisno učenje, umrežavanje, promociju, poslovni rast i razvoj općenito. 

Radujemo se našem ponovnom susretu.

  Izdvojene informacije
  • Početak
   07. 07. 2022. 8:00 am
  • Kome je namijenjena?

   ► Menadžeri za osiguranje i upravljanje kvalitetom
   ► Stručni saradnici u upravljanju kvalitetom
   ► Interni auditori, vlasnici procesa i stručni saradnici u industriji
   Svim zainteresovanim koji žele saznati više na ovu temu

  Cijena: 128 KM + PDV