SCM – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SCM – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Koncept Upravljanja lancem opskrbe (Supply Chain Management) pojavio se kao najkorisniji i sve obuhvatan odgovor na dilemu načina upravljanja tokom dobara, usluga i vrijednosti općenito kroz određenu organizaciju ili grupu organizacija. Ono što je ranije predstavljao fragmentiran pristup (npr. samo Logistika) ili čak drugačije ustrojen (npr. Komercijala), danas obuhvata integrisano upravljanje tokom vrijednosti bez kojeg je nemoguće integrisano upravljati kompanijom. To su lideri na skoro svim tržištima, kao i oni koji to žele biti, već prepoznali i usvojili taj integrisan pristup kao svoju agendu rada.

Tarik Kadrispahić
Konsultant | Trener | Direktor
Tarik Kadrispahić, suosnivač je i direktor Targera E&C, gdje radi i kao vodeći konsultant i trener. Radeći dugo vremena za Prevent Group, tj. u strogo regulisanoj i standardiziranoj automobilskoj industriji, stekao je iskustva u radu sa naprednim svjetskim konceptima upravljanja proizvodnjom, kvalitetom, tokom materijala, IT i ERP rješenjima, te poslovnim...

►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.

►Prijave su otvorene do dva dana pred edukaciju.

►Broj učesnika je ograničen.

►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.

►Targer E&C zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

Pored ključnog zadatka da učesnike upozna sa osnovnim postavkama i metodama upravljanja tokom materijala, seminar će dati uvid u realne načine organizovanja procesa opskrbe sa svim svojim sastavnim dijelovima kao što su predviđanje i planiranje prodaje, isporuke, tok materijala, logistika, zalihe, dobava, ERP sistem, itd. Uticaj Lean- filozofije je neizostavan. Na konkretnim primjerima i studijama slučaja će se skupa sa učesnicima pokušati dati odgovor na pitanja primjene i organizacije toka opskrbe u uslovima raznih grana industrije, veličine kompanije, kao i postavljenih ciljeva. 

 

  Izdvojene informacije
  • Ključne tačke seminara:

   ► Koncept Lanac Opskrbe (Supply Chain)

   ► Metode, alati, elementi i činioci SCM-a

   ► Kako SCM-om do efikasne organizacije

   ► Primjeri, studije slučaja i vježe

  • Kome je seminarnamijenjen?

   ► Rukovodioci i stručni saradnici u operacijama, proizvodnji, prodaji i SCM-u

   ► Kao uvodni trening iz SCM-a, preporučuje se svim rukovodećim, stručnim i administrativnim saradnicima organizacija koje imaju tok materijala

   ► Svi zainteresovani trenutni i budući saradnici u bilo kojoj organizaciji

    

  Cijena po učesniku: 395KM + PDV

  Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.