Prva Targer Industrial HRM Academy

Prva Targer Industrial HRM Academy je edukacijski program za kompanije koje su u fazi izgradnje HR odjela ili žele dodatnim znanjima i vještinama graditi HR menadžera.

Program je osmišljen za zaposlenike koji su zainteresovani da prošire svoja HR znanja i veštine ili podrže svoju karijeru učenjem i primjenom najnovijih trendova u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Učimo kroz iskustvo!

 • Edukacijski program se odvija u formi edukacija i radionica, koje pokrivaju ključne oblasti ljudskih resursa.
 • Praktična primjena korištenjem studija slučaja, grupnih i individualnih zadataka i aktivnosti.
 • Raditi ćete s rezultatima najnovijih istraživanja, teorija i prakse primjene.
 • Razmjena iskustva i najbolje prakse između polaznika iz različitih proizvodnih kompanija
 • Implementacija najmanje jednog HR procesa u Vašoj kompaniji za vrijeme trajanja akademije te definiranje dugoročnog plana i ciljeva

Program ćemo realizirati u regiji: Tešanj, Doboj, Gračanica i Tuzla

8 dana treninga.

50h edukacije/treninga + 5h podrške

Podrška trenera tokom cijelog perioda učenja!

Alisa Lingo
Direktorica i osnivačica
Anela Kukuljac Valjevac
Direktorica i osnivačica
15 godina praktičnog radnog iskustva na menadžerskim, izvršnim pozicijama, sa menadžmentom ljudskih resursa kao osnovnim profesionalnim interesovanjem, u Targer E&C radi na temama prvenstveno vezanim za HR.

Redovno dijeljenje stručne literature tokom cijelog trajanja škole

Mentorisanje u skladu sa potrebom polaznika

Besplatno učešće svih polaznika na jednoj Targer ili PIT konferenciji po izboru u toku godine

Za učesnike će biti obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak

Troškove smještaja i prevoza do mjesta održavanja nastave snose učesnici

Plaćanje je moguće u 4 mjesečne rate

Rezervacija učešća je po uplati prvog na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.

 

Svaka kompanija koja prijavi učesnike će biti domaćin (sala, konzumacija, obilazak pogona) jednog od modula edukacije.

Modul 1 – Za implementaciju kojih HRM procesa je trenutno spremna moja kompanija?

U kojoj fazi razvoja se nalazi Vaša kompanija i za koje HR procese je već spremna, a za koje nije i kada će biti?

Gdje se sada nalazi HR u kompaniji, šta Vam treba što prije od HR procesa i alata, te na koji način ćete postići kompanijske ciljeve? Svi učesnici će dobiti priliku da upoznaju sebe, svoje snage i slabosti, kroz rezultate psihometrijskih testova koje ćemo raditi u okviru ovog modula.

 

Modul 2 – Kako implementirati HR procese i uvoditi promjene u kompaniji?

Koje HR procese kada trebate implementirati? Na koji način ćete najbolje pristupiti implementaciji HR procesa i kompaniji. Dobiti ćete znanja i alate kako biste imali najoptimalnije HR procese.

Modul 3 - Vještine komunikacije, Feedback - Kako konflikt pretvoriti u pobjedu?

U poslovnom svijetu poznata je izreka Williama Wrigleya: „Kad se dva čovjeka na poslu uvijek slažu, jedan od njih je nepotreban”. Dugo vremena se smatralo da su konflikti nešto loše te da ih treba izbjegavati. Danas znamo da sukobi nisu sami po sebi ni dobri ni loši, već da njihove posljedice mogu biti dobre ili loše, ovisno o našim znanjima kako upravljati konfliktnom situacijom.

Modul 4 – Prezentacija HRM ličnih projekata učesnika, evaluacija plana uvođenja HR procesa i promjena od strane trenera, svečana dodjela certifikata.

 

Svaki učesnik će u toku akademije raditi na implementaciji HRM projekta u svojoj kompaniji. Kroz proces implementacije projekata evaluirati ćemo kompetencije učesnika, moguća polja za dodani razvoj i edukacije, definirati ciljeve i mentorisati cjelokupan proces implementacije.

  Izdvojene informacije
  • Kome je škola namijenjena?

   ► HR menadžerima

   ► Rukovodiocima odjela

   ► HR specijalistima

   ► Vođama timova

   ► Svima koji svoju karijeru žele graditi u oblasti HRM

   Period održavanja: septembar - decembar 2022

  Cijena: 1750.00 KM + PDV / po učesniku

  Za rane prijave do 15.08.2022. cijena programa je 1450,00 KM + pdv/ po učesniku