Prva Targer Industrial HRM Academy

Prva Targer Industrial HRM Academy je edukacijski program za kompanije koje su u fazi izgradnje HR odjela ili žele dodatnim znanjima i vještinama graditi HR menadžera.

Program je osmišljen za zaposlenike u proizvodnim kompanijama koji su zainteresovani da prošire svoja HR znanja i veštine ili podrže svoju karijeru učenjem i primjenom najnovijih trendova u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Učimo kroz iskustvo!

 • Edukacijski program se odvija u formi edukacija i radionica, koje pokrivaju ključne oblasti ljudskih resursa.
 • Praktična primjena korištenjem studija slučaja, grupnih i individualnih zadataka i aktivnosti.
 • Raditi ćete s rezultatima najnovijih istraživanja, teorija i prakse primjene.
 • Razmjena iskustva i najbolje prakse između polaznika iz različitih proizvodnih kompanija
 • Implementacija najmanje jednog HR procesa u Vašoj kompaniji za vrijeme trajanja akademije te definiranje dugoročnog plana i ciljeva

12 dana treninga.

100h edukacije/treninga + 5h podrške

Podrška trenera tokom cijelog perioda učenja!

Barbara Čaušević
Head of Targer School of Industry and HR specialist
Alisa Lingo
Direktorica i osnivačica
Anela Kukuljac Valjevac
Direktorica i osnivačica
15 godina praktičnog radnog iskustva na menadžerskim, izvršnim pozicijama, sa menadžmentom ljudskih resursa kao osnovnim profesionalnim interesovanjem, u Targer E&C radi na temama prvenstveno vezanim za HR.
Tarik Kadrispahić
Konsultant | Trener | Direktor
Tarik Kadrispahić, suosnivač je i direktor Targera E&C, gdje radi i kao vodeći konsultant i trener. Radeći dugo vremena za Prevent Group, tj. u strogo regulisanoj i standardiziranoj automobilskoj industriji, stekao je iskustva u radu sa naprednim svjetskim konceptima upravljanja proizvodnjom, kvalitetom, tokom materijala, IT i ERP rješenjima, te poslovnim...

Redovno dijeljenje stručne literature tokom cijelog trajanja škole

Mentorisanje u skladu sa potrebom polaznika

Besplatno učešće svih polaznika na jednoj Targer ili PIT konferenciji po izboru u toku godine

Za učesnike će biti obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak

Troškove smještaja i prevoza do mjesta održavanja nastave snose učesnici

Plaćanje je moguće u 4 mjesečne rate

Rezervacija učešća je po uplati prvog na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.

  Svaka kompanija koja prijavi učesnike će biti domaćin (sala, konzumacija, obilazak pogona) jednog od modula edukacije.

Svaki učesnik će u toku akademije raditi na implementaciji HRM projekta u svojoj kompaniji. Kroz proces implementacije projekata evaluirati ćemo kompetencije učesnika, moguća polja za dodani razvoj i edukacije, definirati ciljeve i mentorisati cjelokupan proces implementacije.

  Izdvojene informacije
  • Kome je škola namijenjena?

   HR menadžerima proizvodnih kompanija
   Rukovodiocima odjela u proizvodnim kompanijama
   HR specijalistima u proizvodnim kompanijama
   Vođama timova u proizvodnim kompanijama
   Svima koji svoju karijeru žele graditi u oblasti  Industrial HRM

  Cijena: 1750.00 KM + PDV / po učesniku

  Za rane prijave do 01.04.2023. cijena programa je 1550,00 KM + pdv/ po učesniku

  Odobravamo uplate na maksimalno 3 rate.

  Termin održavanja

  April - Septembar 2023