Lean – Kaizen 2: Pull, Kanban i eliminacija gubitaka

Kraj je još jedne godine. U toku 2022. niste stigli da se profesionalno usavršite? Prilika vam je na vratima – zgrabite je!

Kompanija Targer Engineering & Counsalting organizuje jednodnevnu obuku na temu Lean – Kaizen 2: Pull, Kanban i eliminacija gubitaka.

Sistem tzv. povlačenja je Lean tehnika za smanjenje otpada bilo kojeg proizvodnog procesa. Primjena pull sistema omogućuje vam da započnete novi posao samo kada za to postoji potražnja kupaca. To vam omogućuje smanjenje nepotrebnih troškova (npr. režijskih) i optimizaciju troškova skladištenja.

Kanban je sistem kontrole zaliha koji se koristi u proizvodnji tačno na vrijeme (Just – in – Time). Razvio ju je Taiichi Ohno, industrijski inženjer u Toyoti, a ime je dobio po karticama u boji koje prate proizvodnju i naručuju nove isporuke dijelova ili materijala kada ponestanu. Kanban je japanska riječ koja se izravno prevodi kao “vizualna karta”, tako da kanban sistem jednostavno znači korištenje vizualnih znakova za poticanje radnje potrebne za održavanje procesa.

Tarik Kadrispahić
Konsultant | Trener | Direktor
Tarik Kadrispahić, suosnivač je i direktor Targera E&C, gdje radi i kao vodeći konsultant i trener. Radeći dugo vremena za Prevent Group, tj. u strogo regulisanoj i standardiziranoj automobilskoj industriji, stekao je iskustva u radu sa naprednim svjetskim konceptima upravljanja proizvodnjom, kvalitetom, tokom materijala, IT i ERP rješenjima, te poslovnim...

► Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.

► Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.

► Broj učesnika je ograničen.

► Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.

► Targer E&C zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

Kao uvodni seminar iz oblasti Lean Management-a, ovaj trening će kao prvo morati ispuniti cilj upoznavanja učesnika sa osnovnim postavkama, idejama, tehnikama i rezultatima metodologije. Sve ovo će biti lijepo integrirano u jednu sljedljivu priču pomoću koje će se učesnicima prenijeti odgovor na važno pitanje: „zašto sve ovo“, da bi se potom preko konkretnih tehnika, primjera i vježbi stvorio praktičan okvir za primjenu metoda u vlastitim organizacijama.

Pri tome ističemo da nije poenta naučiti slijepo kopirati alate i tehnike koji su Toyotu učinile svjetskim prvakom u efikasnosti, nego se više fokusirati na način razmišljanja, ambiciju i kulturu koja će u konačnici dovesti do vlastitih rješenja za „promjene nabolje“.

 

  Izdvojene informacije
  • Ključne tačke seminara:

   ► Historija i uvod u Lean metodologiju

   ► Ključni principi Lean-a i koncept gubitaka (rasipanja)

   ► Elementi i tehnike: Kaizen, Vrijednost, 5S, Pull, Kanban, Smed, Gemba, Standard Work, Visual Mgmt, Poka Yoke, Value stream mapping, A3, Hoshin

   ► Integracija i načini uvođenja Lean-a u organizacije

   ► Studije slučaja i vježbe

  • Kome je seminar namijenjen?

   ► Rukovodioci proizvodnje i tehnički direktori

   ► Rukovodioci odjela, sektora, pogona i smjena u proizvodnim i operativnim kompanijama

   ► Rukovodioci i stručni saradnici u prizvodnji, logistici, SCM-u, planiranju, održavanju, kvalitetu

   ► Svi zainteresovani trenutni i budući saradnici u bilo kojoj organizaciji

   ► Svi menadžeri i stručni kadrovi u proizvodnim kompanijama

   ► Potencijalni saradnici spomenutih kategorija

  Cijena po učesniku: 185KM + PDV

  Akcija 3+1