Lean-Kaizen: 5S – Efikasno upravljanje radnim mjestom

Lean Management (Vitko upravljanje) predstavlja metodologiju i/ili filozofiju organizacije procesa s ciljem maksimizacije njihove efikasnosti korištenjem (5) određenih principa a kroz eliminaciju svih (7) vrsta gubitaka. Krajnji idealni rezultat bi bio poslovanje samo kroz procese koji dodaju vrijednost za kupca (EFIKASNOST). Poenta je dakle sa što manje resursa (novca, materijala, vremena, prostora, itd.) postići što veći učinak. Iako izvorno razvijena u japanskoj automobilskoj industriji i pogonima firme Toyota, danas je ova metodologija širom svijeta prepoznata kao jedan od nezaobilaznih načina za povećanje efikasnosti, učinkovitosti, konkurentnosti i profitabilnosti operacija i procesa svih vrsta. Dakle, ne samo proizvodnih i ne samo poslovnih.

Tarik Kadrispahić
Konsultant | Trener | Direktor
Tarik Kadrispahić, suosnivač je i direktor Targera E&C, gdje radi i kao vodeći konsultant i trener. Radeći dugo vremena za Prevent Group, tj. u strogo regulisanoj i standardiziranoj automobilskoj industriji, stekao je iskustva u radu sa naprednim svjetskim konceptima upravljanja proizvodnjom, kvalitetom, tokom materijala, IT i ERP rješenjima, te poslovnim...

► Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.

► Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.

► Broj učesnika je ograničen.

► Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.

► Targer E&C zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

Kao uvodni seminar iz oblasti Lean Management-a, ovaj trening će kao prvo morati ispuniti cilj upoznavanja učesnika sa osnovnim postavkama, idejama, tehnikama i rezultatima metodologije. Sve ovo će biti lijepo integrirano u jednu sljedljivu priču pomoću koje će se učesnicima prenijeti odgovor na važno pitanje: „zašto sve ovo“, da bi se potom preko konkretnih tehnika, primjera i vježbi stvorio praktičan okvir za primjenu metoda u vlastitim organizacijama.

Pri tome ističemo da nije poenta naučiti slijepo kopirati alate i tehnike koji su Toyotu učinile svjetskim prvakom u efikasnosti, nego se više fokusirati na način razmišljanja, ambiciju i kulturu koja će u konačnici dovesti do vlastitih rješenja za „promjene nabolje“.

 

  Izdvojene informacije
  • Ključne tačke seminara:

   ► Historija i uvod u Lean metodologiju

   ► Ključni principi Lean-a i koncept gubitaka (rasipanja)

   ► Elementi i tehnike: Kaizen, Vrijednost, 5S, Pull, Kanban, Smed, Gemba, Standard Work, Visual Mgmt, Poka Yoke, Value stream mapping, A3, Hoshin

   ► Integracija i načini uvođenja Lean-a u organizacije

   ► Studije slučaja i vježbe

  • Kome je seminar namijenjen?

   ► Rukovodioci proizvodnje i tehnički direktori

   ► Rukovodioci odjela, sektora, pogona i smjena u proizvodnim i operativnim kompanijama

   ► Rukovodioci i stručni saradnici u prizvodnji, logistici, SCM-u, planiranju, održavanju, kvalitetu

   ► Svi zainteresovani trenutni i budući saradnici u bilo kojoj organizaciji

   ► Svi menadžeri i stručni kadrovi u proizvodnim kompanijama

   ► Potencijalni saradnici spomenutih kategorija

  • Početak
   18. 11. 2022. 9:00 am
  • Kraj
   18. 11. 2022. 4:30 pm
  Cijena po učesniku: 185KM + PDV

  Akcija 3+1