INDUSTRIJSKI HRM – MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

HRM – MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Često ćete čuti krilaticu „ljudi su naš najvažniji / najveći kapital“, nažalost u praksi često puta nemamo osjećaj da uistinu živimo i radimo u skladu sa ovom krilaticom. Na ovom seminaru ćemo ispitati zašto i kako ljudi uistinu jesu važna konkurentska prednost i često puta presudna u ostvarivanju poslovnih rezultata i vizija. Ponudit ćemo konkretne alate kako da kao menadžeri upravljamo i unaprijedimo potencijal svojih zaposlenih, u okviru najboljih HR praksi. Seminar je konstruiran kao radionica sa mnogo prilika za vježbu, diskusiju, grupni rad i rad na slučajevima.

Anela Kukuljac Valjevac
Direktorica i osnivačica
15 godina praktičnog radnog iskustva na menadžerskim, izvršnim pozicijama, sa menadžmentom ljudskih resursa kao osnovnim profesionalnim interesovanjem, u Targer E&C radi na temama prvenstveno vezanim za HR.

►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak. 

►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.

►Broj učesnika je ograničen. 

►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH. 

►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa osnovnim pojmovima, konceptima i metodama za efikasan menaždment ljudskih potencijala. Učesnici će nakon seminara biti u mogućnosti sagledati cjelokupnu oblast HR menadžmenta, kao i primjeniti pojedine konkretne metode. Naročit fokus u smislu najboljih praksi će biti stavljen na kako privući i zadržati najbolje kadrove – employer branding (poseban fokus na proizvodnu industriju i manje sredine) selekciju, intervjuiranje kroz igru uloga i konkretnu vježbu na realnim situacijama. Zatim motiviranje zaposlenih, od tradicionalnih do modernih teorija i njihovih primjena u praksi. Kroz studija slučaja učesnici će dobiti saznanja o dobrim praksama u upravljanju timovima i upravljanju talentima, sa posebnim akcentom na važnost kvalitetnog delegiranja i osnaživanja zaposlenih (empowerment).

  Izdvojene informacije
  • Ključne tačke seminara:

   ► Historija i razvoj HRM-a. Industrijski sektor i HRM.

   ► Ključni koncepti, metode i sistemi HRM-a

   ► Segmenti HRM-a: Regrutovanje, razvoj vještina, talent menadžment, upravljanje motivacijom, soft skills, brendiranje poslodavca, itd.

   ► Studije slučaja i vježbe

  • Kome je seminar namijenjen?

   ► Trenutni i potencijalni rukovodioci bilo koje organizacije

   ► Svi zainteresovani saradnici bilo koje organizacije

  Cijena po učesniku: 395KM + PDV

  Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.