Izrada novog Lay Out-a fabrike Medena Commerce Tešanj

Img

Trenutno kompanija Targer Engineering & Consulting završava tromjesečni projekat izrade novog prostornog rasporeda opreme i proizvodnih operacija za firmu Medena Commerce Tešanj.

Kompanija Medena Commerce d.o.o. osnovana je 1993 godine a njena prva djelatnost je bila trgovina. Osnivač i direktor firme je Fikret Irejz. Nakon dvije godine rodila se ideja o pokretanju radionice za mašinsku obradu metala i remon. U novembru 1998. otvoren je proizvodni objekat sa 360m2 proizvodnog prostora na trenutnoj lokaciji u Dobropolje u Tešnju. Nakon dvije godine počela je saradnja sa novim kupcem i usvojen je novi proizvodni program. Godina 2014. bila je u znaku nabavke novih strojeva za obradu metala te su sklopljeni ugovori za nabavku 4 mašine od kojih su dvije isporučene u 2014. godini, a dvije početkom 2015. Od 2015. godine fokusirali su se na usvajanje novih tehnologija u obradi metala te poboljšanja procesa zavarivanja. Firma Medena posjeduje jedan od najmoderniji CNC mašinskih parkova u BiH.

Trenutna osnovna djelatnost je mašinska obrada metala, izrada metalnih konstrukcija malih i srednjih dimenzija te kao završnu fazu svojim kupcima nude montažu izrađenih dijelova. Konstantan rast firme prati usavršavanje tehnologije i nabavka nove i savremene opreme. Na taj način svojim kupcima garantiraju kvalitetnu i brzu uslugu. S ponosom istiću da njihov tim čine uglavnom mladi ljudi koji su spremni da uče i napreduju i oni dovoljno iskusni koji su spremni da svoja bogata znanja prenesu na mlade. Njihov tim čini 68 uposlenih a prosječna starost uposlenih je 31 godina što dovoljno govori o njihovoj opredjeljenosti da zapošljavaju mlade i perspektivne kadrove.

Prateći stalni rast poslovanja firma Medena se odlučila na izgradnju nove proizvodne hale i administrativno-kancelarijskih prostora. Firma je željela studijoznim pristupom doći do optimalnog budućeg rješenja po pitanju rasporeda mašina i operacionih pozicija u skladu sa principima LEAN metodologije. Rukovodstvo firme „MEDENA COMMERCE“ Tešanj odlučilo je za predmetni projekat angažovati tim Targer E&C koji je već stekao iskustva na ovakvim i sličnim projektima. Kroz već dokazanu metodologiju željeli su doći do optimalnog i najracionalnijeg rješenja budućeg prostornoga rasporeda. Novi Layout treba osigurati:

• Optimalno odvijanje operacija i minimizaciju troškova poslovanja u narednim godinama,

• Dovoljnu fleksibilnost i elastičnost proizvodne lokacije za prihvat svih budućih proizvoda i promjena na tržištu.

Kao rezultat projektnog pristupa i sinergije koji je uložen na dosadašnjem dijelu projekta već se nadziru rezultati takvoga sistematičnog rada: dugoročna minimizacija troškova protoka materijala, funkcionalna podjela prema vrstama proizvoda, snižavanje zaliha u procesu korištenjem principa Pull (Povlačenje), smanjenje vremena manipulacije zalihama, Lean (Vitki) pristup efikasnijoj i efektivnijoj proizvodnji, fleksibilnost proizvodne lokacije, itd.

Cilj je do kraja mjeseca septembra imati gotovo rješenje prostornoga rasporeda i isto implementirati u nove pogone i reorganizaciju cijele proizvodne lokacije.

Targer E&C ima izuzetnu čast da bude dio navedenog projekta, te da svojim savjetima, iskustvom i stručnošću doprinese pozitivnom toku definisanja i razvoja novog prostornog rasporeda u kompaniji kakva je Medena Commerce Tešanj. Spremnost na promjene, razmjena i usvajanje mišljenja, kooperativnost kakva je zabilježena od tehničkog osoblja i rukovodstva firme „MEDENA COMMERCE“ Tešanj može poslužiti kao primjer pozitivne prakse. Raduje nas i činjenica da će projekat širenja i efikasan prostorni raspored dovesti do otvaranja novih radnih mjesta u BiH i opštini Tešanj. Time ovaj projekat ispunjava i društveno korisnu komponentu što nas posebno raduje.

Zahvaljujemo se upravi i uposlenicima firme Medena Commerce Tešanj, a posebno direktnim učesnicima projekta.