Naš tim Upoznajte tim naših trenera i konsultanata


Advan Begović

STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ BIZNISA I INDUSTRY 4.0

Tarik Kadrispahić

Leadership | Menadžment | Lean | Proizvodni sistemi

Zoran Đurđević

SCM - Supply Chain Management | Logistika | ERP sistemi

Hadis Bajrić

SCM - Supply Chain Management | Lean | Tehnike optimizacije | Kvalitet I Design Thinking

Almin Šaheta

SCM | Nabava | Menadžment

Damir Hotić

Proizvodni inžinjering | Lean | Kaizen

Nihad Ahmić

Menadžment | Proizvodni sistemi I SCM I Lean I Leadership

Ismar Alagić

Proizvodni sistemi | Održavanje | Upravljanje kvalitetom

Samir Pačavar

Tekstilne tehnologije

Muhamed Suljagić

Upravljanje rizicima | Proizvodni inžinjering

Nedim Moranjkić

Upravljanje rizicima | Upravljanje kvalitetom

Ramo Palalić

Menadžment | Leadership

Benjamin Duraković

Razvoj proizvoda | Kvalitet | Statistika

Senad Peljto

SCM - Supply Chain Management | Nabava

Adnan Halilagić

Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment

Damir Delić Đuljić

Leadership | Soft skills | Prodaja i marketing | Projekt menadžment

Anela Kukuljac Valjevac

Ljudski resursi | Leadership | Soft skills

Kasim Tatić

Finansije | Mikroekonomija | Menadžment

Alan Lisica

Industrijski menadžment | Kvalitet | Proizvodni sistemi | Upravljanje projektima

Dušan Begović

Upravljanje kvalitetom | Automotive industrija | Standard IATF

Haris Valjevac

Upravljanje kvalitetom | Automotive industrija | Standard IATF

Antonio Zrilić

SCM - Supply Chain Management | Logistika | Nabava | Pregovaranje

Emir Džanić

Upravljanje inovacijama | Management | Organizaciona kultura

Snježana Šlabek

Ljudski resursi | Management | Digitalna kultura| Upravljanje znanjem i inovacijama

Niko Majdandžić

Industrija 4.0, ERP sistemi

Kemal Balihodžić

Marketing | Prodaja | Motivacija

Samir Mešić

Operational Excellence | Performance Management | System Control & Automation | Leadership & Self-Improvement

Adis Muminović

Razvoj i dizajn proizvoda | Izrada prototipova | Programiranje

Đorđe Maričić

Vještine komunikacije i prezentiranja | Upravljanje ljudskim resursima | Organizacija

Emir Žunić

AI/ML | DW/BI/DM | BPM | DMS | Informacioni sistemi | Menadžment

Nadir Durmić

Automatika/Robotika/Vision sistemi/Precizna mjerenja/Servo upravljanja

Darko Spasojević

Upravljanje projektima | Digitalna transformacija | ERP | APS

Mladen Kostić

Razvoj proizvoda I strukovne obuke I internacionalizacija poslovanja

Maja Hadžiselimović

Robotika I Informatika

Nermana Ajanović-Hajdarpašić

Projekti razvoja tržišta rada (kreiranje radnih mjesta i zapošljavanje, razvoj vještina, poduzetništvo), analiza tržišta rada i employer branding

Draško Živković

Lean Leadership I Supply Chain I Management coaching

Arnela Hodžić - Isaković

Lean Management I Optimiranje proizvodnih procesa I Analiza vremena i analiza potencijala

Aldin Fajić

Razvoj poslovnih aplikacija | Lean | Digitalizacija | CAD

Zoran Lemajić

PLM I Project Management

Benjamin Hamzić

DELMIA ORTEMS I CATIA V5

Muamer Trako

Proces inženjering I Menadžment troškovima I Menadžment

Blago Čuljak

IT | Komunikacijske tehnologije

Nermin Zvrko

Data Analyst | Automatizacija proizvodnih procesa | Implementacija ERP sistema

Frane Koren

Lean Leadership

Adnan Begoli

AI/ML | Product design | Management

Sanjin Hamidović

Transport | Logistika

Drago Cmuk

Helping companies to thrive in Digital Transformation

Damir Uzunović

Business Development

Miljenko Stipić

Programiranje

Jasmin Valjevac

Lean | Six Sigma | Kvalitet | Projekt menadžment