Program: Business & Kadrovi - Modul:

KAKO POSTATI INOVATIVNA ORGANIZACIJA?


Opis seminara/treninga Osim što su inovativne kompanije bitno konkurentnije, one također imaju puno veće šanse za opstanak i razvoj u kompleksnom poslovnom okruženju digitalne ere u kojoj živimo.
No, da bi u jednoj kompaniji zaista zaživjela inovacijska kultura i procesi inoviranja, potrebna je sinergija različitih odjela te angažman svih uključenih. Kroz ovaj program, koji je sačinjen od tri ključna modula (inovacije u digitalno doba, leadership i procesi/roadmap), koji čine okosnicu Culture4Innovation metodologije, polaznici će se pripremiti za učinkovito provođenje inovativnih promjena u smjeru stvaranja poticajne kulture te strateških i procesnih osnova za inoviranje.

Cilj seminara/treninga Edukacija sadrži teoretski i praktični dio. Na kraju radionice polaznici će naučiti strateški postaviti inoviranje unutar organizacije, izraditi proces inoviranja te osvijestiti važnost stvaranja organizacijske kulture za ubrzanje inovativnosti. Osvijestit će ulogu adekvatne motivacije i leadershipa za poticanje inoviranja, upoznat će se sa suvremenim trendovima, pristupima, alatima i metodama u upravljanju idejama i inovacijama u organizaciji, te će naučiti izraditi nacrt/roadmap upravljanja idejama i inovacijama za svoju organizaciju.

Treneri

Emir Džanić

Zanimanje: Dr.tehničkih nauka
Specijalnost: Upravljanje inovacijama | Management | Organizaciona kultura
Pogledajte detaljne informacije

Snježana Šlabek

Zanimanje: Master informatičkih nauka
Specijalnost: Ljudski resursi | Management | Digitalna kultura| Upravljanje znanjem i inovacijama
Pogledajte detaljne informacije
Kome je trening namijenjen? ►Direktori i vlasnici kompanija
►Rukovodeći i stručni kadrovi kompanija
►Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizacij

Ključne tačke treninga ►Pozicioniranje inovacije kao strateške osnove organizacije
►Trendovi i alati u upravljanju idejama i inovacijama
►Leadership za inovacije
►Procesi inoviranja u organizaciji
►Primjeri, studije slučaja i vježbe

Mjesto održavanja Hotel Hills Sarajevo Butmirska cesta 18. BiH

Datum, vrijeme i trajanje Termin nije definiran. Prijave u toku. Trajanje edukacije:
2 dana, intenzivno.

Dodatne informacije: ►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.
U slučaju dodatnih želja i potreba za temama mimo našeg standardnog programa, na raspolaganju smo za sve vrste saradnje za koju možemo ponuditi kompetentnu uslugu. Želimo organizacijama koje za određenu temu imaju dovoljan broj kandidata preporučiti održavanje “in-house / kućnih” treninga, jer su u tom slučaju edukacije po uposleniku značajno povoljnije.

Cijena po učesniku: 445 KM + PDV Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.
Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry
Seminar - Trening

- KAKO POSTATI INOVATIVNA ORGANIZACIJA?
Osim što su inovativne kompanije bitno konkurentnije, one također imaju puno veće šanse za opstanak i razvoj u kompleksnom poslovnom okruženju digitalne ere u kojoj živimo.
No, da bi u jednoj kompaniji zaista zaživjela inovacijska kultura i procesi inoviranja, potrebna je sinergija različitih odjela te angažman svih uključenih. Kroz ovaj program, koji je sačinjen od tri ključna modula (inovacije u digitalno doba, leadership i procesi/roadmap), koji čine okosnicu Culture4Innovation metodologije, polaznici će se pripremiti za učinkovito provođenje inovativnih promjena u smjeru stvaranja poticajne kulture te strateških i procesnih osnova za inoviranje.


Edukacija sadrži teoretski i praktični dio. Na kraju radionice polaznici će naučiti strateški postaviti inoviranje unutar organizacije, izraditi proces inoviranja te osvijestiti važnost stvaranja organizacijske kulture za ubrzanje inovativnosti. Osvijestit će ulogu adekvatne motivacije i leadershipa za poticanje inoviranja, upoznat će se sa suvremenim trendovima, pristupima, alatima i metodama u upravljanju idejama i inovacijama u organizaciji, te će naučiti izraditi nacrt/roadmap upravljanja idejama i inovacijama za svoju organizaciju.
Ključne tačke treninga:
►Pozicioniranje inovacije kao strateške osnove organizacije
►Trendovi i alati u upravljanju idejama i inovacijama
►Leadership za inovacije
►Procesi inoviranja u organizaciji
►Primjeri, studije slučaja i vježbe
Kome je trening namijenjen?
►Direktori i vlasnici kompanija
►Rukovodeći i stručni kadrovi kompanija
►Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizacij
Predavači:
► Emir Džanić (Upravljanje inovacijama | Management | Organizaciona kultura)
► Snježana Šlabek (Ljudski resursi | Management | Digitalna kultura| Upravljanje znanjem i inovacijama)
Mjesto:
Hotel Hills Sarajevo Butmirska cesta 18. BiH
Vrijeme:
Termin nije definiran. Prijave u toku.
CIJENA PO UČESNIKU:
445KM + (PDV)
AKCIJA 3+1: ZA 3 UČESNIKA IZ ISTE FIRME UČEŠĆE ČETVRTOG JE BESPLATNO.
►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.