Program: Business & Kadrovi - Modul: BIK8

VJEŠTINA PREZENTIRANJA I MODERIRANJA


Opis seminara/treninga Ovaj Targer SOI trenining ima za cilj da učesnike upozna sa osnovama javnog nastupa i prezentiranja, npr. prilikom jednostranog prezentiranja ili panel disusije. Fokus je na tehnikama govora, retorici i govoru tijela, kao i jedinstvenoj pripremi prezentacije i efikasnom postavljanju ključnih poruka.

Takođe se fokusiramo na način prilagođavanja prezentacije ili usmjerenosti određenoj ciljnoj grupi. To zahijeva određene tehnike izgradnje emocionalne inteligencije, kao i uključivanje odgovarajuće stručnosti i posebnosti za vašu publiku. Koristićemo tri metoda da podučavamo klijente:

►Primjeri iz stvarnog života (kako to ne treba raditi odnosno treba raditi)
►Teorijski nastavni materijali
►Praktična vježba ispred kamere.

Korišćenje profesionalne opreme (kamere) povećava faktor bržeg učenja krozu praksu i simulira "stvarne" uslove s kojima se susreću prilikom prezentacije. Takođe pruža treneru osnovu za preciznu analizu komunikacionih snaga i slabosti učesnika.

Cilj seminara/treninga Bilo da se radi o sastancima i prezentacijama unutar vlastite organizacije, prodajnim ili javnim nastupima, kao i mnogim drugim aspektima, vještina prenošenja direktne poruke je često krucijalna. Seminar govori upravo o tome.

Trener

Anela Kukuljac Valjevac

Zanimanje: MBA - Master of Business Administration
Specijalnost: Ljudski resursi | Leadership | Soft skills
Pogledajte detaljne informacije
Kome je trening namijenjen? ►Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizaciji
►Studenti i budući saradnici spomenutih kategorija

Ključne tačke treninga ►Osnovi uspješne i efikasne prezentacije/moderacije
►Pripremljenost, kompetentnost i samopouzdanje
►Moderni aspekti i tehnike prezentacije/moderacije
►Primjeri, vježbe i studije slučaja

Mjesto održavanja Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo

Datum, vrijeme i trajanje Termin nije definiran. Prijave u toku. Trajanje edukacije:
2 dana, intenzivno.

Dodatne informacije: ►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

U slučaju dodatnih želja i potreba za temama mimo našeg standardnog programa, na raspolaganju smo za sve vrste saradnje za koju možemo ponuditi kompetentnu uslugu. Želimo organizacijama koje za određenu temu imaju dovoljan broj kandidata preporučiti održavanje “in-house / kućnih” treninga, jer su u tom slučaju edukacije po uposleniku značajno povoljnije.

Cijena po učesniku: 395 KM + PDV Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.
Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry
Seminar - Trening

BIK8 - VJEŠTINA PREZENTIRANJA I MODERIRANJA
Ovaj Targer SOI trenining ima za cilj da učesnike upozna sa osnovama javnog nastupa i prezentiranja, npr. prilikom jednostranog prezentiranja ili panel disusije. Fokus je na tehnikama govora, retorici i govoru tijela, kao i jedinstvenoj pripremi prezentacije i efikasnom postavljanju ključnih poruka.

Takođe se fokusiramo na način prilagođavanja prezentacije ili usmjerenosti određenoj ciljnoj grupi. To zahijeva određene tehnike izgradnje emocionalne inteligencije, kao i uključivanje odgovarajuće stručnosti i posebnosti za vašu publiku. Koristićemo tri metoda da podučavamo klijente:

►Primjeri iz stvarnog života (kako to ne treba raditi odnosno treba raditi)
►Teorijski nastavni materijali
►Praktična vježba ispred kamere.

Korišćenje profesionalne opreme (kamere) povećava faktor bržeg učenja krozu praksu i simulira "stvarne" uslove s kojima se susreću prilikom prezentacije. Takođe pruža treneru osnovu za preciznu analizu komunikacionih snaga i slabosti učesnika.


Bilo da se radi o sastancima i prezentacijama unutar vlastite organizacije, prodajnim ili javnim nastupima, kao i mnogim drugim aspektima, vještina prenošenja direktne poruke je često krucijalna. Seminar govori upravo o tome.
Ključne tačke treninga:
►Osnovi uspješne i efikasne prezentacije/moderacije
►Pripremljenost, kompetentnost i samopouzdanje
►Moderni aspekti i tehnike prezentacije/moderacije
►Primjeri, vježbe i studije slučaja
Kome je trening namijenjen?
►Svi zainteresovani saradnici u bilo kojoj organizaciji
►Studenti i budući saradnici spomenutih kategorija
Predavači:
► Anela Kukuljac Valjevac (Ljudski resursi | Leadership | Soft skills)
Mjesto:
Hotel Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo
Vrijeme:
Termin nije definiran. Prijave u toku.
CIJENA PO UČESNIKU:
395KM + (PDV)
AKCIJA 3+1: ZA 3 UČESNIKA IZ ISTE FIRME UČEŠĆE ČETVRTOG JE BESPLATNO.
►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva radna dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer SOI zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.