Program: Proizvodnja & Operacije - Modul: PRO1

Proizvodni i operativni menadžment


Opis seminara/treninga Nastanak menadžmenta proizvodnje ili operacija se veže za nastanak menadžmenta kao naučne discipline uopšte. Industrijska revolucija i prelaz sa manufakturne na masovnu proizvodnju dobara i usluga doveli su do prijeke potrebe da se ta proizvodnja ustroji na najefikasniji mogući način. Iako su današnje tehnike “digitalne i pametne proizvodnje“ uveliko promjenile paradigmu upravljanja organizacijama, određena pravila za efikasnost operacija su i danas od vitalnog značaja za poslovanje. Kombinacijom svih dosadašnjih ključnih škola proizvodnog menažmenta od Taylor-a i Forda, preko Toyota Production System-a do Industrije 4.0 pruža mogućnost pronalaska vlastitog puta upravljanja operacijama u današnjim turbulentnim vremenima.
Cilj seminara/treninga Mada će biti mnogo riječi i o tome, glavna misao predmetnog seminara nije da učesnicima pokazuje kako da svakodnevno upravljaju ili rukovode operativnim poslovima, tj. uposlenicima, materijalima, proizvodima, produktivnošću, kvalitetom izlaznog proizvoda/usluge, itd.
Ideja vodilja je da se stvaranjem teoretske podloge i prikazima savremenih primjera najboljih praksi kod učesnika stvori jasna predstava o svim onim kompleksnim uzajamnim odnosima koji utječu na uspješnost operacija, te da se na taj način pomogne izgradnja vještina i osjećaja za donošenje odgovarajućih odluka prilikom upravljanja. Pri tome će biti riječi i o nezaobilaznim principima “Vitke proizvodnje” (Lean Manufacturing).
Pored uvida u krupnu sliku upravljanja operacijama, trening će obilovati nastavom, primjerima i vježbama iz domena organizacijskih struktura, upravljanja procesima, kapacitetima, standardiziranom radu, prostornom rasporedu opreme, da bi zadnji dio treninga bio posevećen upravljanju operativnim pokazateljima s ciljem maksimizacije dodavanja vrijednosti i minimizacije troškova i gubitaka u poslovanju.

Trener

Alan Lisica

Zanimanje: Doktor tehničkih nauka
Specijalnost: Industrijski menadžment | Kvalitet | Proizvodni sistemi | Upravljanje projektima
Pogledajte detaljne informacije
Kome je trening namijenjen? ► Rukovodioci proizvodnje i tehnički direktori
► Rukovodioci odjela, sektora, pogona i smjena u proizvodnim i operativnim kompanijama
► Rukovodioci i stručni saradnici u prizvodnji, logistici, SCM-u, planiranju, održavanju, kvalitetu
► Svi zainteresovani trenutni i budući saradnici u bilo kojoj organizaciji

Ključne tačke treninga ► Historija i uvod u (operativni) menadžment
► Strukure, procesi, kapaciteti, proizvodni modeli
► Moderne tehnike upravljanja operacijama
► Efikasnost i upravljanje pomoću ključnih pokazatelja - KPI
► Primjeri, studije slučaja i vježbe

Mjesto održavanja Hotel Park, Doboj

Datum, vrijeme i trajanje Termin nije definiran. Prijave u toku. Trajanje edukacije:
2 dana, intenzivno.

Dodatne informacije: ►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer E&C zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.

U slučaju dodatnih želja i potreba za temama mimo našeg standardnog programa, na raspolaganju smo za sve vrste saradnje za koju možemo ponuditi kompetentnu uslugu. Želimo organizacijama koje za određenu temu imaju dovoljan broj kandidata preporučiti održavanje “in-house / kućnih” treninga, jer su u tom slučaju edukacije po uposleniku značajno povoljnije.

Cijena po učesniku: 395 KM + PDV Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.
Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry
Seminar - Trening

PRO1 - Proizvodni i operativni menadžment
Nastanak menadžmenta proizvodnje ili operacija se veže za nastanak menadžmenta kao naučne discipline uopšte. Industrijska revolucija i prelaz sa manufakturne na masovnu proizvodnju dobara i usluga doveli su do prijeke potrebe da se ta proizvodnja ustroji na najefikasniji mogući način. Iako su današnje tehnike “digitalne i pametne proizvodnje“ uveliko promjenile paradigmu upravljanja organizacijama, određena pravila za efikasnost operacija su i danas od vitalnog značaja za poslovanje. Kombinacijom svih dosadašnjih ključnih škola proizvodnog menažmenta od Taylor-a i Forda, preko Toyota Production System-a do Industrije 4.0 pruža mogućnost pronalaska vlastitog puta upravljanja operacijama u današnjim turbulentnim vremenima.

Mada će biti mnogo riječi i o tome, glavna misao predmetnog seminara nije da učesnicima pokazuje kako da svakodnevno upravljaju ili rukovode operativnim poslovima, tj. uposlenicima, materijalima, proizvodima, produktivnošću, kvalitetom izlaznog proizvoda/usluge, itd.
Ideja vodilja je da se stvaranjem teoretske podloge i prikazima savremenih primjera najboljih praksi kod učesnika stvori jasna predstava o svim onim kompleksnim uzajamnim odnosima koji utječu na uspješnost operacija, te da se na taj način pomogne izgradnja vještina i osjećaja za donošenje odgovarajućih odluka prilikom upravljanja. Pri tome će biti riječi i o nezaobilaznim principima “Vitke proizvodnje” (Lean Manufacturing).
Pored uvida u krupnu sliku upravljanja operacijama, trening će obilovati nastavom, primjerima i vježbama iz domena organizacijskih struktura, upravljanja procesima, kapacitetima, standardiziranom radu, prostornom rasporedu opreme, da bi zadnji dio treninga bio posevećen upravljanju operativnim pokazateljima s ciljem maksimizacije dodavanja vrijednosti i minimizacije troškova i gubitaka u poslovanju.
Ključne tačke treninga:
► Historija i uvod u (operativni) menadžment
► Strukure, procesi, kapaciteti, proizvodni modeli
► Moderne tehnike upravljanja operacijama
► Efikasnost i upravljanje pomoću ključnih pokazatelja - KPI
► Primjeri, studije slučaja i vježbe
Kome je trening namijenjen?
► Rukovodioci proizvodnje i tehnički direktori
► Rukovodioci odjela, sektora, pogona i smjena u proizvodnim i operativnim kompanijama
► Rukovodioci i stručni saradnici u prizvodnji, logistici, SCM-u, planiranju, održavanju, kvalitetu
► Svi zainteresovani trenutni i budući saradnici u bilo kojoj organizaciji
Predavači:
► Alan Lisica (Industrijski menadžment | Kvalitet | Proizvodni sistemi | Upravljanje projektima)
Mjesto:
Hotel Park, Doboj
Vrijeme:
Termin nije definiran. Prijave u toku.
CIJENA PO UČESNIKU:
395KM + (PDV)
AKCIJA 3+1: ZA 3 UČESNIKA IZ ISTE FIRME UČEŠĆE ČETVRTOG JE BESPLATNO.
►Za učesnike su obezbijeđeni nastavni materijal, osvježenja i ručak.
►Prijave su otvorene do dva dana pred edukaciju.
►Broj učesnika je ograničen.
►Rezervacija učešća je po uplati na račun: 199-499-00314604-14 kod Sparkasse Bank dd BiH.
►Targer E&C zadržava pravo kratkoročnog otkazivanja seminara u slučaju nedovoljnog broja učesnika.