Raspored Terminski plan održavanja svih otvorenih seminara/treninga


Targer School Of Industry
Dzemala Bijedica 185, Hotel Radon Plaza
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387) 33 846 213
Email: edukacija@targer.ba

School Of Industry

Raspored zakazanih edukacija
SCM1 - SCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 19.03.2021.
BIK9 - LEADERSHIP - VJEŠTINE RUKOVOĐENJA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 23.04.2021.
LSS1 - LEAN MANAGEMENT - YELLOW BELT Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 21.05.2021.
SCM7 - NABAVA I PRODAJA – VJEŠTINE PREGOVARANJA Cijena: 445KM (+ PDV) Početak: 18.06.2021.
PRO2 - PRODUKTIVNOST I NORMIRANJE OPERACIJA Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 09.07.2021.
BIK6 - INOVATIVNI POSLOVNI MODELI Cijena: 495KM (+ PDV) Početak: 27.08.2021.
SCM2 - PREDVIĐANJE POTRAŽNJE Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 24.09.2021.
UPK3 - METODE PREVENCIJE I RJEŠAVANJA PROBLEMA (Problem Solving) Cijena: 395KM (+ PDV) Početak: 22.10.2021.