Prijava seminara BIK11. VJEŠTINE KOMUNIKACIJE I PREZENTIRANJA


Molimo kliknite ovdje za generisanje potvrdnog koda.

Kome je seminar namijenjen? ►Top menadžerima i poduzetnicima
►Menadžerima srednjeg ranga
►Kandidatima za srednje i više rukovodstvo kompanija
►Kompanijama koje žele investirati u ključne ljude i razvoj njihovih vještina

Takođe i svima koji:
►Veruju da „lepa reč i gvozdena vrata otvara“
►Žele da im komunikacija sa „teškim“ ljudima oduzima manje energije
►Imaju potrebu ili obavezu da svoje ideje, znanje, rad, uspeh, projekte, i/ili proizvode predstave u formi prezentacije pred bilo kojom vrstom publike (stručna ili šira javnost).


Mjesto održavanja

Obavijest Akcija 3+1: Za 3 učesnika iz iste firme učešće četvrtog je besplatno.